Stemningsbilde fra årets Folkehøgskoleuke.

Vertsskole søkes!

Folkehøgskoleforbundet søker nå vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 og 2024.

Det har blitt en tradisjon å samles til kurs i frilynt folkehøgskole før skolestart i august. Folkehøgskoleuka arrangeres årlig for alle ansatte i frilynt folkehøgskole. Folkehøgskoleuka 2022 samlet rundt 110 deltakere fra hele landet, fordelt på en rekke kurs. Folkehøgskoleuka er det største arrangementet Folkehøgskoleforbundet arrangerer hvert år.

Folkehøgskoleforbundet søker nå vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 og 2024. Det er besluttet at
arrangementet holdes to år på samme sted.

Folkehøgskoleuka arrangeres i uke 32. Kursene fordeles over uka fra mandag til torsdag. Innsjekk skjer
fra søndagen. De fleste kursene er over to dager, mens kurs for nye lærere varer i fire dager.
Vertsskolen må kunne tilby overnatting til minimum 80 deltakere samtidig. Skolen må kunne stilles til
disposisjon for Folkehøgskoleuka fra søndag 6. august 2023 og søndag 4. august 2024. Kursene vil
gjennomføres fra mandag til torsdag 10. august. Folkehøgskoleforbundet står ansvarlig for innholdet i
kursene og påmelding. Det er viktig at det er noen på vertsskolen som kan samarbeide med oss rundt
dette.

Klasserom og andre fasiliteter må kunne brukes av kursdeltakerne. Vi ønsker at det tilbys fire måltider
gjennom dagen – frokost, lunsj, middag og kveldsmat/mellommåltid, og at det er frukt og noe søtt til
en kaffepause på ettermiddagen. Minst to av middagene arrangeres på kveldstid. Det er ønskelig at
vertsskolen legger til rette for sosiale aktiviteter.

Styret i Folkehøgskoleforbundet vil avgjøre hvilken skole som blir vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023
og 2024 i løpet av desember 2022.

Søknad om å være vertsskole for Folkehøgskoleuka 2023 og 2024 må inneholde prisoverslag knyttet til
kost og losji. I tillegg trenger vi informasjon om hvor mange overnattingsplasser skolen kan stille til
disposisjon, fordelt på enkeltrom og dobbeltrom. Vi vil også gjerne ha informasjon om aktuelle
aktiviteter i nærområdet som kan passe å ta med kursdeltakerne på.

Dersom du har spørsmål om Folkehøgskoleuka, ta gjerne kontakt med rådgiver Espen Bråten Kristoffersen.
Søknaden sendes til: espen@folkehogskole.no innen 5. november 2022.

Kalender