Vi må være tøffere til å beskrive oss som en moderne skoleform

Vi må være tøffere til å beskrive oss som en moderne skoleform, sa leder av FFD Helga Kolby Kristiansen i panelsamtalen den avsluttende dagen på den nordiske folkehøgskolekonferansen 2013 Folkehøgskolen for alle. Konferansen satte fokus på utfordringen alle nordiske land har med frafall i videregående skole og hvordan folkehøgskolene kan, skal og vil forholde seg til det. 

Innledningsvis formidlet forskerne Eifred Markussen fra NIFU og Arnt Vestergaard fra Center for Ungdomsforskning hva de vet om frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden og ungdomskultur og motivasjon for læring.

Deretter presenterte rektor Bjørn Olav Nicolaisen den nye Ny Giv-linja på Namdals folkehøgskole sammen med syv andre eksempler fra nordiske folkehøgskoler. Eksemplene ble presentert ved besøk på stasjoner i fem runder og viste hvordan folkehøgskoler i Norden for tiden møter utfordringen om frafallselever fra de unges ståsted.

Konferansen ble avsluttet med en panel/plenumssamtale om hva folkehøgskolene kan skal og vil gjøre i forhold til frafallsprobelmatikk i videregående og andre utfordringer en del unge har i forhold til å være inkludert og deltakere i samfunnet.

Konferansen var sjeldent godt besøk med 75 deltakere fra hele Norden. Tilbakemeldingene på konferansens innhold og form var svært positive og understreket viktigheten av både temaet og formen. Den gode maten, kulturinnslagene, samværet og ikke minst måten Nordiska Folkhögskolen tar imot besøkende på på det vakre Fontinberget bidro sterkt til en inspirerende og nyttig konferanse.

Ut over nytten og inspirasjonen i selve temaet, er det også mye inspirasjon og glede å hente i å utsette seg for de andre nordiske språk og erfaringer ved våre kolleger i de andre landene. Som en deltaker uttrykte det: Det er av forskjellene vi kan bli klokere. Denne konferansen vitnet kanskje om en åpnere holdning til hverandres folkehøgskoletenkning. 

Nordisk Folkehøgskoleråd arrangerte vårkonferansen og følger opp temaet Folkehøgskolen for alle med et kartleggingsprosjekt i Norden om hva folkehøgskolenes muligheter er og kan være sett fra vårt skoleslags ståsted. Det er for tiden inne en søknad om finansiering til prosjektet i NordPluss Voksen, der svar ventes i juni.

 

Kalender