Lønnsoppgjøret i Virke som i KS

Partene i Virkeoppgjøret har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9 prosent til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017. Dermed er det like lønnsoppgjør i Virke og KS.

De sentrale lønnstilleggene i 2017 varier mellom stillingsgrupper og ansiennitet og beløpene er de samme som framkommer i lønnstabellene som ble forhandlet fram i fjor vår.

En ramme på 2,4 prosent innebærer sentrale lønnstillegg i år på i gjennomsnitt 2 prosent.  I tillegg kommer lønnstillegg gjennom potten på 0,9 prosent som er avsatt til lokale forhandlinger.

FHF rundskriv 17 2017 Lønnsoppgjøret i Virke

Kalender