Vonheimstemnet 2015

Lørdag 15. og søndag 16. går årets Vonheimstevne av stabelen. Her vil du kunne oppleve en reise i Andre Bjerkes liv og diktning ved hans datter Vilde Bjerke. Stevnet foregår i hovedsak på Christopher Bruuns gamle folkehøgskole, Vonheim i Gausdal.

Vonheimstevnet starter med årsmøte i Vonheims venner lørdag 15. august kl 15.00, etterfulgt av bygdekveld fra kl 19.00. Her vil bl.a. datter av Andre Bjerke, Vilde Bjerke, foredra over tittelen «En personlig reise i Andre Bjerke’s liv og diktning.

Inngangspenger lørdagen er kr 100,-.

 

Med stav og skreppe

Søndagen starter med gudstjeneste i Follebu kyrkje kl 11.00, hvor etter det serveres kirkekaffe på Vonheim.

KL 13.00 blir det leik ved leikaringen «Ottar Birting». 

Kl 14.00 vil Morten Jostad fortelle om forholdet mellom Christopfer Bruun og

 

Henrik Ibsen under tittelen: «Med stav og skreppe».

Etter rømmegrøt og spekemat kl 15 vil Hans Hjelmstad avslutte med sang og musikk.

Inngangspenger søndagen er kr 150,-.

Kalender