Yrkesetikk tema på landsmøtet i mars

På landsmøtet til NF på Agder folkehøgskole 18. til 21. mars vil fokuset en av dagene være på yrkesetikk i folkehøgskolen.

Vi som arbeider i folkehøgskolen har stor grad av frihet i vår yrkesutøvelse. Samtidig fungerer vi i et relativt lite, tett og gjennomsiktige miljø med en rekke utfordringer. På landsmøtet ønsker vi å reflektere over hvilke yrkesetiske utfordringer og standarder vi opplever og legger til grunn i utøvelsen av våre roller i skolesamfunnet.

Temaet kommer i tillegg til mer vanlige landsmøtersaker, der forslag til nytt idé- og prinsipprogram samt forslag til endringer i vedtektene til NF vil være to viktige.

Kalender