Aktuelle tariffavtaler

Virke:

Hovedavtalen, Virke-området: Hovedavtale 2022-2025

Landsoverenskomst for utdanning, Virke-området: Landsoverenskomst for utdanning 2022-2024

Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene (Virke-området): Særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolen 2023 – 2024

Fylkeskommunale folkehøgskoler/KS:

Hovedtariffavtale KS-område: Hovedtariffavtale KS 2022 – 2024

Hovedavtale KS-område:  Hovedavtalen-KS-2022-2023-.pdf 

Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler:   Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler 2023 -2024

 

Tidligere tariffavtaler med KS

 Særavtale for undervisningspersonale i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler 2018 -2021