Permisjoner

Permisjoner

Om permisjon se Landsoverenskomsten for Utdanning (se §14)

(For de fylkeskommunale folkehøgskolene gjelder Hovedtariffavtalen i KS § 14)

Rett til permisjon er knyttet til lovregler og/eller tariffavtaler. Noen permisjoner har arbeidstaker rett til, andre etter vurdering fra arbeidsgiver. Dette kan gjelde både permisjoner med og uten lønn.

Når det ikke gjelder lov-/avtalehjemlet rett til permisjon, blir permisjon avgjort av styret for skolen. Styret kan delegere denne oppgaven til rektor.

Utdanningspermisjon

Se Hovedavtale (Virke) del B rammeavtaler pkt. 1.4 Permisjon for utdanning og Arbeidsmiljøloven paragraf 12-11.

Permisjonsreglement

For permisjoner som skal avgjøres av styret for skolen, evt. rektor, har noen skoler utarbeidet eget permisjonsreglement eller retningslinjer.

Dersom dette ikke finnes på skolen, vil det væra en naturlig oppgave for tillitsvalgt/rektor/lokallaget å arbeide fram forslag til styret om permisjonsreglement.

Permisjon ved adopsjon- og fødsel

Regler finner du på Altinn