NF-rundskriv 1 – 2008 Økt Grunnforsikring

Premien som vi betaler i Grunnforsikring, (avtalen vi har med Utdanningsforbundet/Vesta forsikring) er besluttet økt fra kr. 67.- til kr. 74.- pr. måned.

Dette betyr at det månedlige trekk fra medlemmer av NF må økes med kr. 7.-.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål angående dette.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Lars Sigve Meling                Knut Simble

leder                                  daglig leder

Kalender