NF-rundskriv 2 – 2008 Aktuelle datoer 2008

Ver snill å kopiere til:  - lokallagsleiar i NF og alle andre NF-tillitsvalte - rektor - leiar i lærarråd eller tilsvarande organ

AKTUELLE DATOER 2008

02.- 03.01.08: Møte i distrikt 5, Solborg fhs.

14.- 17.01.08: Rektormøte, Tromsø

22.- 24.01.08: Inspektørmøte, Ålesund

05.02.08: Styremøte i NF, Oslo

08.- 10.04.08: Vårkonferansen, Helsingør

10.04.08: Styremøte i NF i forbindelse med vårkonferansen, Helsingør

27.- 29.05.08: Informasjonsseminar i IF

02.06.08: Styremøte i NF, Fana fhs

03.- 05.06.08: Junimøte, Fana fhs.

03.- 05.06.08: IKV-kurs, Fana fhs.

15.- 16.09.08: Styremøte i NF, Oslo

29.09.-01.10.08: Møte distrikt 6, Ringerike fhs.

03.- 05.10.08: Møte i distrikt 3, Møre fhs.

03.- 04.10.08: Møte i distrikt 7, Toneheim fhs.

13.- 15.10.08: Møte i distrikt 2, («Trøndermøtet»), Sund fhs.

20.- 23.10.08: Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Lofoten fhs.

04.- 05.11.08: Tillitsvalgtkonferanse, Gardermoen

12.- 14.11.08: Rektorforum, Gardermoen/Oslo

D4 skal ikke ha møte i 2008, men 2 møter i 2009. Et i januar på Nordhordland fhs. og et i mai på Åsane fhs..

D5 har sitt neste møte i januar 2009 på Lundheim folkehøgskole.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Lars Sigve Meling /s/    Knut Simble

leder                            daglig leder

Kalender