Rundskriv 4 – 2008 Aktuelle datoer 2008-2009

  

AKTUELLE DATOER 2008-2009

 

08.- 09.09.08:            Styremøte i NF, Oslo
24.09.08:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Norlandia Oslo Airport Hotell, Gardermoen
25.- 26.09.08:            Tillitsvalgtkonferanse, Norlandia Oslo Airport Hotell, Gardermoen
29.09.-01.10.08:       Møte distrikt 6, Ringerike fhs.
03.- 05.10.08             Møte i distrikt 3, Møre fhs.
03.- 04.10.08:            Møte i distrikt 7, Toneheim fhs.
13.- 15.10.08:            Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Sund fhs.
20.- 23.10.08:            Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Lofoten fhs.
27.- 29.10.08:            Kurs for nye lærere, Berlin
04.11.08:                    Styremøte i NF, Oslo
18.11.08:                    Årsmøte IF, Gardermoen Airport Hotell
19.- 20.11.08             Rektorforum, Gardermoen Airport Hotell
08.- 09.12.08:            Styremøte NF, Oslo
05.-06.01.09:             Møte i distrikt 4, Nordhordaland fhs.
05.-06.01.09:             Møte i distrikt 5, Lundheim fhs.
12.- 15.01.09:            Rektormøte, Trondheim
Uke 4 2009:                Inspektørmøte
03.-04.02.09:             Styremøte i NF, Oslo
30.03.09:                    Styremøte i NF, Jæren fhs.
31.3.- 02.04.09:         Landsmøte i NF, Jæren fhs.
19.-20.05.09:             Møte i distrikt 4, Aasane fhs.   
  
  
Hilsen
for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Lars Sigve Meling/s/                    Knut Simble/s/
leder                                               daglig leder

Kalender