FHF rundskriv 1-2017: Rutiner ved distribusjon av rundskriv

For å redusere tendenser til det som kan oppleves som spam og samtidig oppebære en tillit til at rund-epost når fram til rette mottakere på skolene, ble vi på kurs for kontorleder/adm. 29. november enige om at utsendelser fra Folkehøgskoleforbundet, som i all hovedsak skjer elektronisk over epost, kun går til kontor-epost-adressen til skolen, og da på den epost-adressen skolen har oppført seg med i www.folkehogskole.no. 

 

Til          

Folkehøgskolene
ved kontor/adm., rektor og ass. rektor/inspektør

Vår ref.: 01/17/A 1.08
Oslo, 10.01.2017

 

FHF-rundskriv 1/2017

 

Rutiner ved distribusjon av rundskriv mv. til skolene

Med epost-forsendelser kan noen ganger rektor og andre oppleve at epost (oftest rundskriv) fra oss mottas flere ganger. Samtidig erfarer vi at det forekommer at rundskriv og annet ikke-navne-adresserte sendinger fra oss ikke når fram til rette mottakere på skolene. (Dette kan det selvfølgelig være flere grunner til). Dessuten endrer det seg hele tiden hvem som er ansatte, hvilke roller de har og epostadresser på skolene.

 

For å redusere tendenser til det som kan oppleves som spam og samtidig oppebære en tillit til at rund-epost når fram til rette mottakere på skolene, ble vi på kurs for kontorleder/adm. 29. november enige om at utsendelser fra Folkehøgskoleforbundet, som i all hovedsak skjer elektronisk over epost, kun går til kontor-epost-adressen til skolen, og da på den epost-adressen skolen har oppført seg med i www.folkehogskole.no.

 

Det betyr videre at vi er enige om at vi fortsetter praksisen med at kontor/epost-mottaket på skolen videresender e-posten internt til de som står oppført i adressefeltet.

På kurset var vi også enige om at dette informerer vi om til alle skolene.

 

Dette er sannsynligvis i tråd med gjeldende rutiner ved skolen, men kan være greit å ha slått fast med hverandre 😉

Dersom ovenstående rutine ikke skulle gjelde for din skole, ber vi om tilbakemelding om hvordan vi såfall skal forholde oss i forbindelse med utsendelse av rundskriv mv.

 


Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                    Knut Simble
leder                                  generalsekretær

Kalender