FHF rundskriv 13-2017: Landsmøtet 2017 – sakspapirer

Det vises FHF-rundskriv 7-2017: Innkalling til landsmøtet 2017 på Elverum folkehøgskule 30.mai til 1. juni, når vi herved oversender sakspapirene til landsmøtet, vedlagt som pdf-fil. Vi ber om at dette videresendes alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet ved skolen.

Til           (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Lokallagsleder/lokallaget av FHF
Rektor, ass. rektor/inspektør

Kopi:     Utvalgene
Vår ref.: 30/17/A 1.08
Oslo, 08.05.2017

FHF-rundskriv 13/2017

Landsmøtet 2017 – sakspapirer

Det vises FHF-rundskriv 7-2017: Innkalling til landsmøtet 2017 på Elverum folkehøgskule 30.mai til 1. juni, når vi herved oversender sakspapirene til landsmøtet, vedlagt som pdf-fil. Vi ber om at dette videresendes alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet ved skolen.

Påmeldte delegater og andre deltakere på landsmøtet vil også motta denne sendingen. På landsmøtet vil landsmøteforsamlingen få sakspapirene utdelt på papir.

Påmelding i dag

Vi benytter anledningen til å minne om påmeldingsfristen til landsmøtet er i dag.
Påmelding skjer her: https://goo.gl/forms/qwl39T482fSQhePR2

Spennende og viktige saker

Landsmøtet er vårt øverste organ og er viktig for engasjementet i organisasjonen og i frilynt folkehøgskole. Landsmøtet skal ha oppe flere viktige saker. Ikke minst skal det vedtas nytt idé- og prinsipprogram som grunnlag for vår pedagogiske og politiske virksomhet de neste fire årene. Landsmøtet innledes av professor Arne Johan Vetlesen som foredrar om behovet for en ny etikk for en ny tid, et område som bør være spesielt aktuelt for folkehøgskolen. Videre vil det fokuseres på elevenes psykiske helse og livsmestring.

Studiereisens dilemmaer

Vi minner også om oppfordringen i bladet og i FHF-rundskriv 12-2017 lokalt å drøfte ulike dilemmaer knyttet til studieturer/studiereiser. Styret har publisert en oppsummerende artikkel som er trykt i bladet (Folkehøgskolen nr 2-2017) og sendt ut i rundskriv 12-2017 samt inkludert i vedlagte sakspapirer til landsmøtet. Drøftingene lokalt, f.eks. en gang i løpet av etterarbeidsdagene) kan danne grunnlag for den eller de som skal på landsmøtet til å spille inn forslag til saken under landsmøtet, når denne skal behandles i det vi kaller Påvirkningstorget.

Elverum folkehøgskule har lagt en spennende ramme rundt møtet, og vil dessuten hente landsmøtedeltakerne på Skysstasjonen i Elverum. Dermed sparer vi miljø og penger.

Vel møtt!

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                       generalsekretær

Kalender