FHF rundskriv 16-2017: Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

 

Til frilynt folkehøgskole
(vær snill å kopiere til:)
rektor og inspektør/ass.rektor
lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet
leder i lærerråd, personalråd eller tilsvarende organ

Oslo, 21. juni 2017

Vår ref.: 35/17/A 1.08
Oslo, 21.06.2017

FHF-rundskriv 16/2017

Bestilling av sangbok

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).
Se bestillingsskjema på neste side/vedlegg.

For å være sikre på å få sangbøkene til skolestart, må vi ha bestillingen senest 1. juli.

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                Knut Simble
leder                                  generalsekretær

Kalender