FHF rundskriv 18-2017: Etterpåmelding til kurs for nye og andre i folkehøgskolen til FOLKEHØGSKOLEUKA

Erfaringsmessig vet vi at det i løpet av sommeren kan ha blitt tilsatt ny rektor, assisterende rektor, lærere eller kolleger blant det praktiske personalet på skolen. Vi minner derfor om at det til uka arrangeres kurs for nye rektorer og assisterende rektorer/inspektører (7.-8. august), samt kurs for nye lærere (7.-10. august) og nye i det praktiske personalet (7.-8. august) i frilynt folkehøgskole.

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor, ass. rektor/inspektør
Lokallagsleder/alle ansatte

Kopi:     Utvalgene
Vår ref.: 38/17/A 1.08                                                                                                                                          Oslo, 01.08.2017

 

FHF-rundskriv 18/2017

 

FOLKEHØGSKOLEUKA 2017:
Etterpåmelding til kurs for nye og andre i folkehøgskolen til uka

Erfaringsmessig vet vi at det i løpet av sommeren kan ha blitt tilsatt ny rektor, assisterende rektor, lærere eller kolleger blant det praktiske personalet på skolen. Vi minner derfor om at det til uka arrangeres kurs for nye rektorer og assisterende rektorer/inspektører (7.-8. august), samt kurs for nye lærere (7.-10. august) og nye i det praktiske personalet (7.-8. august) i frilynt folkehøgskole. Kursene gir innsikt, kunnskap, anledning til refleksjon og trygghet, og derfor en solid start og et godt fundament til å jobbe i frilynt folkehøgskole. I tillegg etableres det kontakter på tvers av skolene. Kursene er for alle som starter i nye stillinger i høst eller har gjort det det i løpet av det siste året eller de seneste årene.

Kursene holdes på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Vi tar imot etterpåmelding så langt det er plass. Det arrangeres også temabaserte kurs beregnet for alle ansatte (se under). Minner også om seniorkurs 55+ for ansatte i folkehøgskolen (arrangeres på Nestor 9.-11. august).

Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil deltakere møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

Her følger en oversikt over de kursa som gjennomføres og du kan melde deg på:

Kurs for nye lærere (7.-10. august)

Kurs for nye i praktisk personale (7.-8. august)

Kurs for nye skoleledere (7.-8. august)

Kurs for lærere i e-sport og spillutvikling (7.-8. august)

Kurs i psykisk helse og livsmestring (9.-10. august)

Idéverksted for skoleledere (9.-10. august)

Seniorkurs for folkehøgskoleansatte 55+ (9.-11. august, på Nestor)
For fullstendig informasjon og påmelding: www.folkhøgskoleforbundet.no

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                   Knut Simble                           Sindre Vinje
leder                                     generalsekretær                    pedagogisk utvikling

Kalender