FHF rundskriv 19-2017: Innkalling til tillitsvalgtkonferansen 2017, 19. – 21. september 2017, med forkurs 18. – 19. september

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september.
Se vedlagte kursprogram her under.

Til lokallagsleder

Vår ref.: /17/A 1.08
Oslo, 21.08.2017

 

FHF-rundskriv 19/2017

INNKALLING TIL TILLITSVALGTKONFERANSEN 2017, 19. – 21. SEPTEMBER 2017, MED FORKURS 18. – 19. SEPTEMBER.

Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Sanner Hotell, Gran på Hadeland 19. – 21. september 2017. Det blir forkurs for nye tillitsvalgte fra ettermiddagen 18. september.
Se vedlagte kursprogram her under. Endelig program og praktiske opplysninger vil bli lagt ut på Folkehøgskoleforbundets nettsted www.folkehøgskoleforbundet.no

Hvert lokallag sender en representant, fortrinnsvis lokallagsleder.

Tjenestefri med fri vikar

Deltakelse på kurs for tillitsvalgte gir rett til tjenestefri med lønn etter § 6-7 i Hovedavtalen (Virke) og § 3.2 i del B på KS-området. Skolen sender refusjonskrav for vikarutgifter til Folkehøgskolerådet.

Påmelding til Folkehøgskoleforbundet senest 8. september. Det gjelder både for hovedkurset og forkurset. Du kan melde deg på Folkehøgskoleforbundets nettside www.folkehøgskoleforbundet.no  under «Kalender» og tillitsvalgtkonferansen eller via lenke direkte her under til påmeldingsskjema: https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/tillitsvalgt-konferansen-2017/

Det blir også lagt opp til egne særmøter for de to organisasjonene. Styret i Folkehøgskoleforbundet legger opp dette møtet for Folkehøgskoleforbundsrepresentantene.

NB:        Saker som lokallagene ønsker å ta opp på særmøtet, må meldes skriftlig til Folkehøgskoleforbundet sammen med påmeldingen. Send forslagene til knut@folkehogskole.no

Regler for reisetilskudd:
Reisekostnader blir dekt etter billigste reisemåte. Fly kan benyttes dersom avstanden er så stor at reisetiden ellers ville bli urimelig lang (i tvilstilfelle må dette avklares med Folkehøgskoleforbundet sentralt). Reisetilskuddet blir beregnet ut fra beste tilgjengelige rabattmulighet. Ta kontakt med sekretariatet i tvilstilfelle. 

Kost og losji
Folkehøgskoleforbundet dekker kost og losji under oppholdet. Kostnader utover dette vil ikke bli dekket.

Se her/klikk her for øvrige praktiske opplysninger:

 

Vel møtt til tillitsvalgtkurs!
Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt                                   Knut Simble
leder                                                     generalsekretær

 

 

 

PROGRAM

Forkurs for nye tillitsvalgte 18.-19. september 2017 

 

Mandag 18. september

15:30 Rundstykker, kaffe/te
16:00 Velkommen og presentasjon. Kort om organisasjonsstrukturen i norsk folkehøgskole og om forholdet til KS/Virke og Utdanningsforbundet.
v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet
16:45 Min rolle som tillitsvalgt
v/ Arvid Kopperdal, organisasjonskonsulent i NKF
17:30 Kaffe
18:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. NB: Bruk av bærbar PC
v/ Arvid Kopperdal
20:00 Middag
Tirsdag 19. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensang v/ FHF
09:00 Aktuelle spørsmål om lønn og arbeidsvilkår, forts.
Gruppeoppgaver og plenum.
v/ Knut Simble og Arvid Kopperdal
10:15 Aktuelle lover og avtaler
v/ Knut Simble
11:00 Spørretime (til ca. 12:00)
Hovedkonferansen starter med lunsj kl. 12:30

 

 

PROGRAM

Tillitsvalgtkonferansen 19.-21. september 2017 på Sanner Hotell

Tirsdag 19. september
11:30 Fellestransport fra Gardermoen
12:30 Lunsj
13:30 Velkommen og presentasjon
13:45 Ytringsfrihet og varsling i norsk arbeidsliv

v/ forsker Sissel Trygstad, FAFO

14:30 Pause
14:45 Ytringsfrihet fortsetter….
15:30 Kaffe
16:00  Samtale (plenum/grupper?) om varslingsproblematikk

Forslag til varslingsrutine- mal

16:45 Pause
17:00 Hovedtariffoppgjøret 2017 – de viktigste punktene

v/ Knut Simble, generalsekretær i Folkehøgskoleforbundet

19:30 Middag
Onsdag 20. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ NKF
09:00 Lokale forhandlinger

.forhandlingsbestemmelser

-forhandlingsteknikk

-forhandlingsspill

v/advokat Bjørn Bråthen

 

10:00 Pause
10:15 Lokale forhandlinger fortsetter….
11:00 Pause
11:15 Lokale forhandlinger fortsetter….
13:00 Lunsj
15:00 Lokale forhandlinger fortsetter….
16:30- Pause
17:00 Særmøter for FHF og NKF
19:00 Middag
21:15 Konsert
 
Torsdag 22. september
08:00 Frokost
08:45 Morgensamling v/ FHF
09:00 Særavtalen for undervisningspersonale, hvor langt går unntaket fra Arbeidsmiljølovens § 10-12? v/advokat Bjørn Bråthen
10:30 Forberedelse til reforhandling av særavtalen for undervisningspersonale v/Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet
12:30 Lunsj
13:10 Fellestransport til Gardermoen

 

Kalender