FHF rundskriv 22 2017: Folkehøgskoler kan nå foreslås til Utdanningsforbundets klimapris

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.


Til:      
(vær vennlig å videresende til)
ATT:       Rektor, ass. rektor/inspektør
Lokallagsleder/lokallaget av FHF

Kopi:     Utvalgene

Vår ref.: 42/17/A 1.08, Oslo, 11.09.2017

FHF-rundskriv 22/2017

Folkehøgskoler kan nå foreslås til Utdanningsforbundets klimapris

Etter møte med Utdanningsforbundet i vinter er det nå åpnet for at folkehøgskoler også kan foreslås som kandidater til Utdanningsforbundets klimapris. Folkehøgskolenes kandidater vil bli vurdert sammen med barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Klimaprisen 2017

Utdanningsforbundet har nå lyst ut klimaprisen for 2017. Fristen for å lansere kandidater er søndag 24.september. For mer informasjon: https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/utdanningsforbundet-mener/artikler/klima-og-barekraftig-utvikling/utdanningsforbundets-klimapris/

 

Med beste hilsen

Forbundsstyret

Øyvind Brandt                                    Knut Simble
leder                                                      generalsekretær

Kalender