FHF rundskriv 23 2017: Invitasjon til Lederforum 2017 med årsmøte i IF

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2017 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2017 i dagene 30. oktober til 1. november på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Til Folkehøgskolene
ved rektor/ass. rektor/inspektør

Vår ref.: 43/17/A 1.08
Oslo, 22.09.2017

FHF-rundskriv 23/2017

Invitasjon til Lederforum med årsmøte i IF 2017:

Vi viser til tidligere utsendt innkalling og informasjon om årsmøtet i IF og Lederforum 2017 fra Informasjonskontoret for folkehøgskolen. Vedlagt finner du invitasjon og program for årets Lederforum med årsmøte i IF 2017 i dagene 30. oktober til 1. november på Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Lederforum er for både rektorer og assisterende rektorer/inspektører. Assisterende rektorer/inspektører har eget program under Ifs årsmøte.

Lederforum innledes mandag med foredraget Frihetens demokratisering og generasjon lydig ved professor i sosiologi Gunnar C. Aakvaag.

Etter lunsj setter vi fokus på Hva vil det si å være frilynt folkehøgskole i dag, og Reise og klima. Tirsdag formiddag vil Sveinung Skaalnes fra SKAP kreativ folkehøgskole og Hyper Island lede temaet Kreativitet og nytenkning som forutsetning for skoleutvikling, etterfulgt av korte presentasjoner av PU-prosjekter skoler har gjennomført, nytt om statsbudsjettet og andre saker fra Folkehøgskolerådet.

Før vi avslutter til middag er det satt av god tid til saker som rektorutvalget arbeider med og ønsker innspill på.
Årsmøte i IF

Onsdag er det Årsmøte i IF, blant annet med drøftinger om framtidig organisering av det felles informasjonsarbeidet.
Inspektørmøte onsdag

Under IFs årsmøte onsdag formiddag (kl 9-12) har inspektørene/assisterende rektorer eget program, med temaet Lokal arbeidstidsavtale & timeregnskap og ‘Del og stjel’.
Påmelding

Påmelding innen 29. oktoberhttps://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/arrangementer/lederforum-2017-med-arsmote-i-if/
eller direkte til Christina på IF/FHF på tlf 22 47 43 00 christina@folkehogskole.no
Priser:

Lederforum inkl. årsmøte i IF faktureres som vanlig i etterkant.
Enkeltrom med helpensjon: NOK 1540,-/dag.
Dagpakker med lunsj NOK 690,-/dag.

Det gjøres opp direkte med hotellet for rom og dagpakker mv.


Adkomst

Kommer du til Gardermoen med tog, buss eller fly, går det shuttlebuss mellom hotellet og flyplassen hvert 20 min. Kommer du i bil har hotellet gratis parkering for boende gjester.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                                Knut Simble
leder                                                  generalsekretær

Kalender