FHF rundskriv 24 2017: DAGSKURS FOR VAKTMESTRE/DRIFTSANSVARLIGE I FOLKEHØGSKOLEN

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Til:       (vær vennlig å videresende til)
Driftsansvarlige/vaktmestre, rektor, assisterende rektor/inspektør

Kopi til: Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 49/17/A 1.08, Oslo, 21.10.2017

FHF-rundskriv 24/2017

Invitasjon til:

DAGSKURS FOR VAKTMESTRE/DRIFTSANSVARLIGE I FOLKEHØGSKOLEN

Vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Det gjør vi nå noe med. Du inviteres herved til dagskurs for vaktmestre/driftsansvarlige i folkehøgskolen. Kurset blir på Best Western Karl Johan Hotell, Karl Johansgate 33 i Oslo, torsdag 16. november fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Kurset vil i hovedsak være samtalebasert med korte innledninger til hvert tema.

 

Program  (med forbehold om endringer)

09:00     Velkommen v/forbundsleder Øyvind Brandt

 Kort om folkehøgskolens idé og organisering v/Øyvind Brandt

09:20     Innledende foredrag:

 – Innregulering og behovsstyrt ventilasjon

– Enøk og internkontroll

v/rep. fra AFK Eiendom

12:00     Lunsj på Café Christiania

13:00     Innledende foredrag fortsatt:

– Økonomi for driftspersonell v/Johan Smith

Utfordringer og muligheter i møte med elevene? v/Sindre Vinje

Avtaleverket og pensjonsordning og for praktisk personalet? v/Knut Simble

Del og stjel. Tema/ideer/tips som er meldt inn presenteres kort for drøftinger.

16:00     Avslutning v/Øyvind Brandt

Kursavgift kr 1225,- inkluder lunsj.

Ved evt. behov for overnatting, kan vi bestille rom på Best Western Karl Johan Hotell på Folkehøgskoleforbundets avtale. Det koster kr. 1145.- for enkeltrom.

For å kunne gjennomføre kurset må vi ha minst 12 deltakere.

Påmelding skjer til knut.simble@folkehogskole.no innen 1. november. Merk: Påmelding dagsseminar for vaktmestre/driftsansvarlige
Evt. spørsmål kan stilles til knut.simble@folkehogskole.no (tlf 97428979)


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                           Knut Simble
leder                                             generalsekretær

Kalender