FHF rundskriv 25 2017: Rektor som medlem

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem. Brosjyren inneholder en del informasjon som det er nyttig og viktig at lokallagsleder også kjenner til. Derfor sender vi herved brosjyren (elektronisk vedlagt) til deg som rektor, assisterende rektor/inspektør og lokallagsleder/tillitsvalgt.

Til           (vær vennlig å videresende til)

Lokallagsleder
Rektor
Ass.rektor/inspektør                                                                                                  

Vår ref.: 52/17/A 1.08
Oslo, 07.12.2017

FHF-rundskriv 25/2017

 

Rektor som medlem

Rektorutvalget har sammen med sekretariatet, utarbeidet en brosjyre om rektor som medlem.

Brosjyren ble introdusert og delt ut under Lederforum på Gardermoen. Brosjyren inneholder en del informasjon som det er nyttig og viktig at lokallagsleder også kjenner til. Derfor sender vi herved brosjyren (elektronisk vedlagt) til deg som rektor, assisterende rektor/inspektør og lokallagsleder/tillitsvalgt.

Brosjyren ‘Rektor som medlem’ inneholder følgende oppslag:

  • Presentasjon av rektorutvalget og mandat
  • Hvorfor bør alle rektorer være medlemmer?
  • Forholdet mellom rektor og styret
  • Lønnsfastsettelse for rektor
  • Rektor som arbeidstaker – konflikt med styret
  • Hvor får rektor hjelp dersom i konflikt med en arbeidstaker?
  • Nettverk, kurs og videreutdanning for rektor

Dersom du har spørsmål kontakter du undertegnede.

Ha en fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt                                                Knut Simble
leder                                                                  generalsekretær

tlf 90077694                                                   Tlf 97428979
ob@folkehogskole.no                                   knut@folkehogskole.no

 

Vedlegg:               Rektor som medlem (elektronisk brosjyre)
https://www.frilyntfolkehogskole.no/app/uploads/2017/05/Rektor-som-medlem-Nøtteskallsfolder-slutt.pdf

Kalender