FHF rundskriv 26 2017: Resolusjon/landsmøtet uttaler: Etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.

Til           (vær vennlig å videresende til)
Rektor
Ass.rektor/inspektør
Lokallagsleder                                                                                

 

Vår ref.: 53/17/A 1.08
Oslo, 12.12.2017

FHF-rundskriv 26/2017

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet (FHF) vedtok uttalelse om etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler (se under). Med henvisning til siste avsnittet er FHF i dialog med de øvrige organisasjonene om aktuelle programpost under kommende rektormøte.

Resolusjon/landsmøtet uttaler

Folkehøgskoleforbundets landsmøte
Elverum folkehøgskule 1. juni 2017

Til           Folkehøgskolene
ved        Rektor

 

Etablering av utviklingsmål og klimaplaner ved norske folkehøgskoler

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet har hatt fokus på dilemmaer ved omfanget av studiereisevirksomheten generelt og klimabelastningen spesielt.

I lys av bærekraftutfordringer verden står overfor generelt og utfordringer med klimautviklingen spesielt, samt FNs utviklingsmål, oppfordrer landsmøtet alle folkehøgskoler til, gjennom prosesser som inkluderer alle ansatte og elevene, å etablere utviklingsmål for undervisning og drift for skolens bidrag til en bæredyktig framtid for alle.

Landsmøtet ber Folkehøgskoleforbundet ta initiativ til å utarbeide tiltak som kan gjøres forpliktende i forbindelse med rektormøtet 2018. Fra høsten 2019 må vi se effekt av tiltakene.

 

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet

Elverum folkehøgskule, 1. juni 2017

 

 

Ha en fin dag.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Brandt                                    Knut Simble
leder                                                      generalsekretær

tlf 90077694                                        Tlf 97428979
ob@folkehogskole.no                        knut@folkehogskole.no

Kalender