FHF rundskriv 4-2017: Invitasjon til deltakelse i pilotprosjektet Mellom solskinn og ruskevær

Folkehøgskoleforbundet vil i de kommende år fokusere på arbeid med psykisk helse. I den forbindelse setter vi i gang prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær».
I dette prosjektet vil vi første skoleår jobbe sammen med tre pilotskoler som velger ulike måter å tilnærme seg tematikken. Det er disse skolene vi nå søker.

 

Til           Frilynte folkehøgskoler

Kopi til: Rektor, inspektør og tillitsvalgt.

 

Vår ref.: 6/17/A 1.08                                                                                                   

Oslo, 30.01.2017

 

FHF-rundskriv 4/2017

 

Mellom solskinn og ruskevær

Fokus på psykisk helse neste skoleår?


 • Ønsker dere å øke personalets kompetanse innen livsmestring og psykisk helse?
 • Har dere lyst til å lære og utforske sammen med andre folkehøgskoler?
 • Ønsker dere å dele erfaringer og metodikk?
 • Vil dere være med å utvikle konkrete verktøy i skolehverdagen?

 

 

Invitasjon til å delta som pilotskole i prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær».

Folkehøgskoleforbundet vil i de kommende år fokusere på arbeid med psykisk helse. I den forbindelse setter vi i gang prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær».

I dette prosjektet vil vi første skoleår jobbe sammen med tre pilotskoler som velger ulike måter å tilnærme seg tematikken. Det er disse skolene vi nå søker. De tre skolene velger selv, eller i samarbeid med prosjektledelsen, didaktikk og metodikk. Ressurspersoner fra disse skolene vil få mulighet til å møtes i fagnettverk og samlinger – for å utforske egen praksis og lære av hverandre.

Våren 2017 vil vi sammen med de tre skolene lage skissene for pilotåret 2017-2018.

Skoleåret 2018/2019 og 2019/20 vil vi invitere alle skoler til kurs- og regionale samlinger, der pilotskolene vil kunne bidra og dele av sine erfaringer gjennom pilotåret. Vi vil også tilby kurspakker som skolene kan bestille.

 

Generell info:

 • Samlinger for ressurspersoner som jobber på pilotskolene. Dato for samlinger vil være 8. mai, 4. sept. og 20. nov. i 2017. Det vil også være to samlinger våren 2018, som avtales underveis.
 • Faglig ansvarlig for prosjektet er Ida Falchenberg – ida@folkehogskole.no eller tel. 98848695
 • Pilotskolene vil få besøk av Ida Falchenberg for sparring og refleksjon gjennom våren 2017 og skoleåret 2017/18. Datoer avtales direkte med Ida.
 • Ingen dokumentasjon eller rapporteringsplikt, bortsett fra hva som naturlig måtte komme i skolens selvevalueringsrapport.

 

Kostnader:

Det er ingen kostnader eller deltakeravgift for å delta som pilotskole, dog må hver enkelt skole dekke ev. reiseutgifter til samlinger etc.

Dersom deres skole ønsker å være en pilotskole i prosjektet «Mellom solskinn og ruskevær» sender skolen en søknad der dere kort redegjør for følgende:

 

 • Hvem som i tilfelle skal være skolens ressurs- og kontaktperson i prosjektet?
 • Hvordan dere har arbeidet med psykisk helse tidligere?
 • Tanker/planer om hvordan dere kommer til å arbeide med psykisk helse i skoleåret 2017/18.
 • Hva dere ønsker å lære og dele med andre pilotskoler?
 • Hva dere ønsker av ev. bistand/sparring fra prosjektledelse?

 

Pilotskoler blir valgt ut fra hva søknaden viser av didaktikk, metode og skolens gjennomføringsevne. Videre ønsker vi pilotskoler med noe ulik profil og tilnærming i arbeidet, samt en viss geografisk spredning.

 

Ida Falchenberg – prosjektleder
Ida Falchenberg er prosjektleder og faglig ansvarlig for prosjektet. Hun jobber på Hadeland Folkehøgskole, som linjelærer på «Helse og helhet». Ida har en bachelor i filosofi fra UiO, treåring utdannelse i selvutvikling og livsveiledning fra Iliana akademiet, og er medisinsk yogainstruktør. Hun har bred erfaring med arbeid fra organisasjonen «Voksne for barn», og jobber også som coach og foredragsholder. Tidligere oppdragsgivere er Bufdir, Udir og ulike ungdomsorganisasjoner. Ida bor i økolandsbyen i Hurdal og er opptatt av bærekraftig utvikling både i verden, og i mennesker.  

 

Søknad sendes til ida@folkehogskole.no innen 20.02.2017.

 

Med beste hilsen

Sindre Findal Vinje                          Ida Falchenberg
Rådgiver pedagogisk utvikling          Prosjektleder

Kalender