FHF-rundskriv 10/2023: Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024

Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024

Jobber du i folkehøgskolen, men mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på
høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk? Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr for
skoleåret 2023/2024 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktiskpedagogisk utdanning
(PPU), for å kvalifisere til å undervise.

Studiet er samlings- og nettbasert. De fysiske samlingene er lagt til campusene Vestfold, Drammen og
Porsgrunn. I tillegg er det 2-timers webinar spredt ut over året. Mellom samlingene legges det opp til
egenstudier, ved hjelp av USNs læringsplattform Canvas.

Studiet gir deg nødvendig forståelse for grunnleggende elementer av rammer og pedagogikk innen
både folkehøgskolen og andre skoleslag. Det gir en god innføring i pedagogikk og didaktikk som er
spesielt for folkehøgskolene, samtidig som det er relevant og kvalifiserende for arbeid i andre skoleslag.

Studiet Folkehøgskolepedagogikk er delt inn i 2 emner, hver på 15 studiepoeng.

Studiet koster 37 000,- Litteratur, studiemateriell, semesteravgift og evt. reise og opphold kommer i
tillegg.

Vi anbefaler at ansatte som ønsker å gjennomføre dette studiet får anledning til det, og at skolene
bidrar så godt de kan med tilrettelegging av undervisningsåret og økonomisk støtte til studieavgiften.

FHF tilbyr alle sine medlemmer, som gjennomfører dette studiet, en støtte på 5.000 kroner, forutsatt at
medlemmet ikke har fått dekket hele studieavgiften av sin arbeidsgiver.

Søknadsfrist: 01.05.2023

Mer informasjon: https://bit.ly/3KP5YBu

Med beste hilsen
Espen Bråten Kristoffersen
Rådgiver for pedagogisk utvikling

Kalender