FHF-rundskriv 13/2023: Bestilling av sangbøker til neste skoleår

Bestilling av sangbøker til neste skoleår  

I nært samarbeid med Cappelen Damm ga vi i 2021 ut ny sangbok. Vi har delt det før, men deler igjen noen ord fra Sangboknemda:

Sang er viktig!

Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre styrker følelsen av felleskap. Elever som søker seg til folkehøgskolen har stor sannsynlighet for å treffe sangglade ansatte som gjerne synger på morgensamlinger, fester, seremonier, hytteturer, møter og i alle slags undervisningssituasjoner der det er mulig. «Norsk sangbok» har en sentral plass i dagliglivet på mange folkehøgskoler og i andre sangglade miljøer. Denne utgaven av boka ønsker å støtte opp om dette. Ei sangnemd med 4 medlemmer som alle har lang erfaring med sang både i og utenfor Folkehøgskolen har gjort utvalget i denne boka. Fokuset har vært på norske og nordiske artister, komponister og tekstforfattere. I kategorien musikal, som fremdeles har internasjonalt repertoar, har vi ønsket å finne oversettelser til norsk og nynorsk. Slik sett er det blitt i enda større grad en «Norsk sangbok.»

Det er nå på tide å bestille sangbøker til neste skoleår. Bestillingsskjema finner dere på neste side. Forbundet gir skolene over hundre kroner avslag per bok, som gir en pris på kr. 540,-

Dersom vi skal garantere at skolen mottar bøkene til skolestart må vi ha bestillingen senest 30. juni.

 

Bestilling av sangboka 2023

Bestilling sendes til Folkehøgskoleforbundet:

Enten per e-post til: fredrik@folkehogskole.no

Eller per post til:

Folkehøgskoleforbundet

Postboks 9140 Grønland

0133 Oslo

 

Bestilling

Vi bestiller ___________ eks. av sangboka

Skolene får en rabattert pris på kr. 540,- pr. stk. Frakt kommer i tillegg.

 

Skole: ______________________________

 

Vi ønsker gjerne levering i uke: ___________

 

Dato: ___________                                 Signatur: ______________________________

 

Med vennlig hilsen

Espen Bråten Kristoffersen  

Rådgiver for pedagogisk utvikling

Kalender