Sosialpedagogisk arbeid

Elevmøter og sosialpedagogisk arbeid i folkehøgskolen

I folkehøgskolen er møtet med eleven sentralt. Elevsamværet før- og etter undervisning er særskilt for skoleslaget. Dersom man er ansatt i folkehøgskolen må man bruke de muligheter og den arena man deler sammen med elevene for å bidra til elevenes trivsel og utvikling.
Kalender