Nordiske vårkonferanse 2018: Folkehøgskolepedagogikk, skoleutvikling og forskning

Nordiska folkhögskolerådet bjuder in rektorer, lärare, förtroendevalda och forskare från Norden till en konferens där vi möts och lär av varandras erfarenheter kring folkhögskolans
pedagogik och didaktik samt hur man arbetar med folkhögskolans utveckling. Speciellt fokus finns på den forskning som tematiserar dessa frågor. Se vedlagt invitasjon/program.

Arrangementsdetaljer:

Fra:
Til:
Sted:
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige
Kalender