Frirommet på norsk?

Frirommet og Friromsdebatten er et for godt prosjekt til å ikke forsøke å realisere det, selv om vi så langt ikke har lykkes med å få ekstern finansiering. Derfor ønsker vi å inkludere en pilotprosjektfase med interesserte skoler som et ordinært PU-prosjekt neste år.

Frirommet på norsk?

På rektormøtet i Bergen i 2018 ble vi kjent med Friromsdebatten. Siden denne ble så godt mottatt på rektormøtet og vurderes som å ligge i kjernen av en frilynt folkehøgskoletradisjon med vekt på den opplysende samtalen, tok IF og FHF i vinter initiativ til et samlende prosjekt om å introdusere Frirommet på norsk ved de frilynte folkehøgskolene. Det gjorde vi ved å søke en rekke stiftelser og andre om midler, samtidig som vi utfordret dere på skolene til å være med. Les mer her: https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/skal-frilynt-folkehogskole-introdusere-frirommet-i-norge/

Status for initiativet er at vi så langt ikke har lykkes med å få inn eksterne midler til prosjektet. I tillegg har koronaen satt en midlertidig stopper for større forsamlinger.

Hva gjør vi nå?

For det første vurderer vi Frirommet og Friromsdebatten til å være en for god idé og et for godt prosjekt til å ikke forsøke å realisere det. For det andre er det minst 11 skoler som er interesserte i å delta i Frirommets første fase. Derfor ønsker vi å inkludere en pilotprosjektfase med interesserte skoler som et ordinært PU-prosjekt neste år. Samtidig vil vi forsøke å koble oss på andre relevante prosjekt utenfor folkehøgskolen, som for eksempel Norske PEN og Fritt Ords prosjekt om å etablere et ungdommens ytringsfrihetsråd.

Vi har stor tro på Frirommet som pedagogisk metode og debattform til å bli klokere av, både internt på skolene og eksternt. Samtidig vil Frirommet kunne bidra til å styrke legitimiteten til folkehøgskolen. Etter tildeling av PU-midler vil vi sammen med interesserte skoler vurdere når (blant annet i forhold til korona) og hvordan vi skal gjennomføre første fase av Frirommet. Vi kommer derfor tilbake til dere så snart vi har flere avklaringer.

 

Med beste hilsen

Angelina Christiansen                       Dorte Birch
Generalsekretær                                 Daglig leder

Kalender