Lederforum med årsmøte i IF 20. – 22. november

Lederforum er vår felles, årlige arena for rektorer og assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskole, og over 60 deltagere er allerede påmeldt til årets samling. I tillegg til årsmøte i IF skal vi samles om temaer som bærekraft, vårt politiske bakteppe, krisekommunikasjon, lederrollen og sangen. Inspektørene har ønsket seg psykisk helse som tema, så vi er glade for å annonsere at de får kurset "Oppmerksom på selvmordstanker" OPS!. Vel møtt!

MEET Ullevaal Stadion er sted for årets Lederforum
Ullevaal Stadion er lett tilgjengelig via kollektivtilbudet i Oslo, men for mange av dere er det sikkert mest aktuelt med Flybuss. Se her for mer informasjon om konferanserabatt og tider. Thon Hotel Ullevaal er vårt hotell disse dagene.

 Inspektørmøtet
Flere inspektører har kommet med ønske om å få mer påfyll i forhold til psykisk helse. Vi har derfor invitert VIVAT til å holde kurset «Oppmerksom på selvmordstanker» OPS!. Det 4 timers lange kurset gir handlingskompetanse til å oppdage signaler knyttet til mulige selvmordstanker, og til hvordan handle videre. Modellen i kurset har overføringsverdi til andre vanskelige temaer innen psykisk helse. Deltakerne inviteres til refleksjon over egne holdninger, ny praktisk læring og til deltakelse.

 Årsmøtet i IF
I tillegg til faste saker har årsmøtet i IF bærekraft høyt oppe på dagsordenen. Videre har vi saken om hvordan Folkehøgskoleforbundet og IF går videre i prosessen med å styrke frilynt folkehøgskole. Styrene i IF og FHF utforsker muligheten for, gjennom en felles organisasjon for frilynt folkehøgskole å legge til rette for felles strategi for alle sider ved det å være frilynt folkehøgskole.

 «Det grønne skiftet» – Bærekraft på dagsordenen
Fra Agenda Rådgiving har vi invitert Tone Foss Aspevoll til å komme med en analyse på hvordan samfunnet og politikere ser på folkehøgskolene i et bærekraftperspektiv.

Vi har også invitert gründere som ser muligheter i det grønne skiftet: Mette Nygård Havre er Leder i folkebevegelsen Spis opp maten, og Erik Baardstø og Marie Slyngstad fra Togreiser.no som er Norges eneste turoperatør som spesialiserer seg på gruppereiser med tog.

Opprettelse av rektorlaget
Landsmøtet 2019 i Folkehøgskoleforbundet vedtok at det skal etableres et rektorlag i FHF. Rektorlaget opprettes som et landsdekkende lokallag.

 En analyse av det politiske bakteppet
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder i Folkehøgskolerådet, kommer for å fortelle oss om aktuelle saker for Folkehøgskolerådet.

Krisekommunikasjon for ledere
Marianne Melfald fra Melfald Krisekom vil gi råd om hva du gjør når det koker rundt deg, pressen er på gårdsplassen og du har behov for å få fullt overblikk over situasjonen.

Nye lærer- og lederroller i skolen
Vi har invitert Kristin Helstad, professor og forfatter av boka Nye lærer- og lederroller i skolen, til å sammen med oss se på hvordan ledelse praktiseres i folkehøgskolen.

Fellessang og kulturformidling
Sangen er viktig i folkehøgskolen, og vi har invitert Rasmus Skov Borring fra Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark til å snakke om sang som kulturarv, og til å synge med oss.

 

Les mer i Rundskriv 22/2019, eller i invitasjonen herunder.

 

Kalender