Styrekurs for skolestyremedlemmer, styreledere og rektorer i folkehøgskolen

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det samme som å sitte i styret for en vanlig hel-kommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene. Det vil dette kurset bringe eksempler på.

På bakgrunn av behov for kurs i styrearbeid og erfaring-ene fra kursene vi har gjennomført i 2013 (Trondheim), 2014 (Oslo) og 2016 (Bergen) inviterer Folkehøgskoleforbundet til et to-dagers kurs for styremedlemmer, styreledere og rektorer i de frilynte folkehøgskolene i skolestyrearbeid. Kurset arrangeres i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke.

Kurset vil ta for seg skolestyrets og styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som opprettholder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, andre relevante lover, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

Om du er erfaren eller ny som styremedlem ved en folkehøgskole, hva enten det er som eier-, tilsattes eller elevenes representant eller rektor, vil kurset gi et bedre fundament og gjøre deg tryggere på å utøve din viktige og ansvarsfulle rolle i skolens øverste organ.

For mer informasjon og påmelding.

Kalender