Vil du være 2014-kontakt?

Arbeidsgruppen for markeringen av det doble jubileet neste år for grunnloven 200 år og folkehøgskolen 150 år i Norge er ved å konkludere hvilke prosjekter det satses på i 2014. Det ser ut til å bli fire prosjekter.

Starten for planlegging og jobbing med prosjektene for skolene vil sannsynligvis skje ved at hver skole utfordres til å velge en kontaktperson for prosjektene. 2014-kontaktene inviteres så til en kickoffsamling for inspirasjon og informasjon om prosjektene og drøfte hvilke skoler som ønsker å delta på hvilke prosjekter.

Ideen om en demokratibudstikke mellom skolene med et lokalt arrangement på hver skole etter tur, regner arbeidsgruppen med at alle skolene vil delta på, og fylle med sitt spesielle innhold. 

Folkehøgskolekontoret i Oslo planlegger selve 150-års-markeringen.

Følg med på www.folkehogskolene.net

Kalender