NF-rundskriv nr. 2 – 2004 Valg på Landsmøtet

Godt nytt år ... litt senere ut i dette året blir det landsmøte i NF på Olavskulen. Valgnemnda har begynt arbeidet med å sette sammen forslag til styret for året 03 – 04.

Vi har kontaktet det nåværende styret. De fleste har signalisert gjenvalg, andre trekker seg og stiller plassen sin til disposisjon for nye medlemmer.

 

Valgnemnda har ennå ikke konkludert arbeidet. Alle lokallag står fritt til å stille kandidater, og vi i valgnemnda oppfordrer lokallagene til å komme med forslag på nye kandidater.

 

Disse har signalisert at de stiller til gjenvalg:

• Leder May-Evy Bakken

• Nestleder Øyvind Krabberød

• Styremedlem Kirsten Gjersvik

• Styremedlem Kristian Lund Silseth

• Styremedlem Tore Bruåsdal

• 2.varamedlem Haldis Brubæk (tidligere 1. vara)

• 3.varamedlem Marianne Langhelle

 

Slik det ser ut nå, trenger vi gode kandidater til 1. varamedlem. 1. varamedlem møter fast i styret. Dessuten trengs det ny valgnemnd. Og det er selvsagt full anledning til å foreslå motkandidater til det sittende styret.

 

Forslag bør være hos oss i løpet av januar mnd.

 

Hilsen valgnemnda

 

Gunn Aune, Skiringssal folkehøyskole, tlf 33 45 93 78, gaune@online.no

Oddny Røsset, Skiringssal folkehøyskole, tlf 33 45 95 16, oddnro@online.no

Asle Børtnes, Hallingdal Folkehøgskule, tlf 32 07 96 70, 32 7 56 09

 

 

Kalender