NF-rundskriv 4 – 2005 Kommentarar til program for NF

Vi har mottatt ein del kommentarar til framlegg til nytt program for NF, men manglar stadig reaksjonar frå mange skolar.

For at fleire lokallag skal få tid til å kommentere utkastet blir fristen for å sende inn tilbakemeldingar utsett til 25. januar.

 

Med helsing for programnemnda

 

Dag Wollebæk /s/

 

PS Dette skrivet går av praktiske årsaker til alle skolane. Dei som har sendt inn reaksjonar på programutkastet får bare slå fast at dette ikkje gjeld dei!

Kalender