NF-rundskriv 1-2012: Aktuelle datoer

16.-19.01.12:              Rektormøte, Trondheim
24.-26.01.12:              Inspektørmøte, Harstad
06.-07.02.12:              Styremøte i NF, Øvre Vollgate 13

20.-23.03.12               Dialogkonferanse om eksistensielle og relg. Spørsmål i fhs., Folle fhs

17.-18.04.12:              Vårkonferansen, Kungalv

19.04.12:                    Årsmøte i Folkehøgskolerådet, Øvre Vollgate 13

19.-20.04.12:              Styremøte NF, Øvre Vollgate 13

03.-04.06.12:              Styremøte NF, Setesdal fhs.

04.-07.06.12:              Praktisk samling (IKV), Seljord fhs.

04.-07.06.12:              Junimøte, Seljord fhs.

06.-09.08.12:              Kurs for nyansatte i fhs., Nansenskolen

19.-21.09.12:              Informasjonskonferansen, Oslo?

24.09.12:                    Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran

25.-27.09.12:              Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran

01.-03.10.12:              Møte distrikt 6, Hadeland fhs

05-06.10.12:               Møte distrikt 3, Sogndal fhs.

08.-09.10.12               Møte distrikt 4, (Hordalandsmøtet), Sunhordaland fhs.

15.-18.10.12:              Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Passvik fhs.

15.-17.10.12:              Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Nordmøre fhs.

22.-23.10.12:              Møte i distrikt 7, Follo fhs

30.10-1.11.12:                        Ledelse i fhs.-hva handler det om? Kurs, Sanner Hotell

12.11.12:                    Årsmøte IF, Drammen

12.-14.11.12:              Rektorforum, Drammen

03.-04.12.12:              Styremøte i NF, Oslo

03.-04.01.13                Møte i distrikt 5, Lundheim fhs.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

 

 

Øyvind Brandt /s/                                                                            Knut Simble

leder                                                                                                  daglig leder

Kalender