NF-rundskriv 2-2013: Enighet om forståelse av årsramme for undervisning

Virke og de berørte organisasjonene er blitt enige om forståelsen av årsrammen for undervisning for lærerne i folkehøgskolene.

 

Vær snill å kopiere til:
– lokallagsleder i NF og alle andre NF-tillitsvalgte
– rektor
– leder i lærerråd eller tilsvarende organ
24.01.13
Vår ref:
4/13/A1.08
NF-rundskriv 2/13
Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolene
på Virke-området
Enighet om forståelsen av årsramme for undervisning
Etter flere møter mellom Virke og de berørte organisasjonene, er det oppnådd enighet om forståelsen av årsrammen for undervisning i den sentrale særavtalen.
Protokollen er gjengitt i sin helhet i det vedlagte informasjonsskrivet fra Utdanningsforbundet, NF og NKF.
Vi ber om at dette blir gjort kjent for medlemmene.
Hilsen
for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG
Øyvind Brandt /s/ Knut Simble/s/
leder daglig leder
Utdanningsforbundet
Norsk Folkehøgskolelag
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen.
Årsramme for undervisning
Det har vært tvist mellom Virke og de berørte arbeidstakerorganisasjonene om forståelsen av
punkt 3.2 i særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene. Kjernen i tvisten har vært
omfanget av årsrammen for undervisning.
Etter møter mellom partene er det oppnådd enighet om dette punktet. Enigheten framgår av
protokoll fra 17. januar 2013:
Partene er enige om følgende:
1. Årsrammen for undervisning er å forstå som 637 timer à 45 minutter.
2. Den resterende tid, innenfor rammen av 1280 klokketimer arbeidsplanfestet tid, disponeres av
arbeidsgiver til annet arbeid i samsvar med bestemmelsen i særavtalens punkt 3.2.
3. Avtalen stiller skolene fritt til å organisere undervisningen i undervisningsbolker av ulik lengde.

Vær snill å kopiere til:

– lokallagsleder i NF og alle andre NF-tillitsvalgte

– rektor

– leder i lærerråd eller tilsvarende organ

 

Oslo, 24.01.13

Vår ref:4/13/A1.08

 

NF-rundskriv 2/13

 

Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolene på Virke-området:

Enighet om forståelsen av årsramme for undervisning

 

Etter flere møter mellom Virke og de berørte organisasjonene, er det oppnådd enighet om forståelsen av årsrammen for undervisning i den sentrale særavtalen.

Protokollen er gjengitt i sin helhet i det vedlagte informasjonsskrivet fra Utdanningsforbundet, NF og NKF.

 

Vi ber om at dette blir gjort kjent for medlemmene.

 

Hilsen

for NORSK FOLKEHØGSKOLELAG

Øyvind Brandt /s/leder

Knut Simble/s/ daglig leder

 

—– 

Vedlegg:

 

Utdanningsforbundet

Norsk Folkehøgskolelag

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag


Særavtalen for undervisningspersonalet i folkehøgskolen.

Årsramme for undervisning

 

Det har vært tvist mellom Virke og de berørte arbeidstakerorganisasjonene om forståelsen avpunkt 3.2 i særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolene. Kjernen i tvisten har værtomfanget av årsrammen for undervisning.

Etter møter mellom partene er det oppnådd enighet om dette punktet. Enigheten framgår avprotokoll fra 17. januar 2013:

 

Partene er enige om følgende:

1. Årsrammen for undervisning er å forstå som 637 timer à 45 minutter.

2. Den resterende tid, innenfor rammen av 1280 klokketimer arbeidsplanfestet tid, disponeres avarbeidsgiver til annet arbeid i samsvar med bestemmelsen i særavtalens punkt 3.2.

3. Avtalen stiller skolene fritt til å organisere undervisningen i undervisningsbolker av ulik lengde.

—- 

Kalender