FHF rundskriv 11-2014: Invitasjon til dagskurs for nye ledere i folkehøgskolen

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen inviterer til dagsseminar for nye skoleledere i frilynt folkehøgskole fredag 8. august på folkehøgskolekontoret i Oslo.

 

 

Til           Folkehøgskolene
              v/rektor

Vår ref.: 33/14/A 1.08, Oslo, 06.05.2014

FHF-rundskriv 11/2014:

Til nye rektorer/assisterende rektorer/inspektører i frilynt folkehøgskoler
DAGSEMINAR FOR NYE LEDERE I FRILYNT FOLKEHØGSKOLE

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med Informasjonskontoret for folkehøgskolen inviterer til dagsseminar for nye skoleledere i frilynt folkehøgskole.

I seminaret tar vi blant annet for oss folkehøgskoleloven, idé og pedagogikk, informasjonsarbeid, skoleøkonomi, og sentrale spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår, ansettelser og oppsigelser.

Vi har holdt tilsvarende samling de fem siste årene og både nye rektorer og inspektører/assisterende rektorer har deltatt.

De tre siste årene har vi på oppfordring fra de nye rektorene gjennomført en oppfølgingssamling på våren. Erfaringen med dette er så gode at vi tar sikte på en tilsvarende samling nr 2 også våren (ultimo mai) 2015.

 

Vi ønsker dere velkommen til oss i våre lokaler i Øvre Vollgate 13, Oslo, fredag 8. august kl. 10:00 til kl 16:00.

 

Det vil bli servert kaffe/te og enkel lunsj.

Foreløpig agenda for dagen ser slik ut:

Kl 10.00   Velkommen med presentasjon av hver andre, kaffe/te og 
               noe å bite i            

               Litt historikk/bakgrunn for folkehøgskolene
               Lov om folkehøyskole med forskrifter

               Organisasjonene i folkehøgskolen:
                    Informasjonskontoret for folkehøgskolen
                    -Folkehøgskoleforbundet -Folkehøgskolerådet

Kl 12.00   Lunsj

Kl 12.30   Pedagogisk utviklingsarbeid i folkehøgskolen

               Skoleøkonomi

               Lønns- og arbeidsvilkår, noen sentrale tema

               Og ellers spørsmål underveis til temaene eller til
               andre forhold

Kl 16.00   Takk for i dag.

Vi setter pris på en tilbakemelding (på denne e-postadressen eller på tlf 900 77 694) om hvem som kommer 😉 Noen skolers nye rektorer er allerede meldt på.

Vel møtt!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                        Knut Simble
leder                                     generalsekretær

Kalender