FHF rundskriv 13-2014: Påminnelse om invitasjon til kurs for skolestyremedlemmer og rektorer

Påminnelse om at Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med Virke inviterer til kurs for medlemmer av skolestyrene og rektorer. Kurset er lagt til Karl Johan Hotell i Oslo frdag 13. og lørdag 14. juni, lunsj til lunsj.

 

 

Til          
Folkehøgskolenes skolestyrer

(vær snill å videresend/kopiere til)

Styret ved rektor
Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
Ansattes representant i styret

Vår ref.: 35/14/A 1.08, Oslo, 08.05.2014

FHF-rundskriv 13-2014:

Påminning om styrekurs for skolestyremedlemmer og rektorer ved folkehøgskolene
Oslo, 13. og 14. juni

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene.

På oppfordring fra folkehøgskolene i Midt‐Norge arrangerte vi styrekurs i juni 2013. Kurset ble veldig godt mottatt. På bakgrunn av erfaringene fra juni i fjor og behov for kurs i styrearbeid inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to‐dagers kurs for styreledere, styremedlemmer og rektorer ved de frilynte folkehøgskolene. Kurset er lagt til Karl Johan Hotell i Oslo fra lunsj til lunsj fredag 13. til lørdag 14. juni.

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som holder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

For den enkelte vil kurset gi et bedre fundament og bidra til økt trygghet i det å utøve det viktige og ansvarsfulle vervet som styreleder, styremedlem eller som rektor/daglig leder ved skolen.

Vi har pr i dag registrert følgende påmelding:
1 fra Bømlo fhs, 1 fra Elverum fhs, 2 fra Fana fhs, 2 fra Skjeberg fhs og to fra Sund fhs.

Det er med andre ord plass til flere. Det er ingen kursavgift. Vi viser for øvrig til vedlagte invitasjon og program.

Vi ser frem til hyggelige og nyttige dager sammen med deg.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                          Knut Simble
leder                                       generalsekretær

Kalender