FHF-rundskriv 2-2014 Tre dokumenter til høring

Styret i Folkehøgskoleforbundet arbeider med hvordan vi i framtiden skal få nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå til å fungere, hva vi står for i skolepolitisk utfordringer i folkehøgskolen og hvilken lønnspolitisk plattform forbundet skal ha. Vi ønsker medlemmenes meninger i disse sakene og oversender herved tre dokumenter til høring i lokallag, distriktslag og utvalgene.

 

Til  (vær snill å kopiere/videresende til) tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet
-Lokallagsleder 
-Distriktslagstyreleder og -styremedlemmer

Kopi til:
-Skoleutviklingsutvalget
-Rektorutvalget
-Lærerutvalget
-Utvalg praktisk personale
-Seniorlaget
-andre tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet

Vår ref.: 13/14/A 1.08
Oslo, 14.02.2014

FHF-rundskriv 2/2014

 

Til høring i lokallag, distriktslag mv.:
            -distriktsnivået i Folkehøgskoleforbundet
            -forslag til skolepolitisk plattform for Folkehøgskoleforbundet
            -forslag til lønnspolitisk plattform for Folkehøgskoleforbundet

Styret i Folkehøgskoleforbundet arbeider med hvordan vi i framtiden skal få nivået mellom lokallag og nasjonalt nivå til å fungere, hva vi står for i skolepolitisk utfordringer i folkehøgskolen og hvilken lønnspolitisk plattform forbundet skal ha.

Vi ønsker medlemmenes meninger i disse sakene og oversender herved tre dokumenter til høring i lokallag, distriktslag og utvalgene. Vi oppfordrer til at det kalles inn til lokallagsmøte og distriktlagsmøte så fort som mulig og innen utgangen av mars hvor disse tre sakene er inkludert i agendaen.  

 

Høringsfrist er satt til 1. april

Høringssvarene sendes Folkehøgskoleforbundet sentralt på ob@folkehogskole.no

Etter at høringssvarene er kommet inn, vil styret ferdigbehandle sakene og informere om resultatet og evt. videre saksgang.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt             Knut Simble
leder                          generalsekretær

Vedlegg:                -Distriktsnivået i Folkehøgskoleforbundet
                             -Forslag til skolepolitisk plattform for Folkehøgskoleforbundet
                             -Forslag til lønnspolitisk plattform for Folkehøgskoleforbundet

Kalender