FHF-rundskriv 3-2014: Invitasjon til kurs i filosofisk praksis

Folkehøgskoleforbundet og NKF samarbeider med Skiringssal folkehøyskole som inviterer til nytt kurs i filosofisk praksis og interkulturell dialog. Kurset vil være en innføring i etisk samtalekunst og dømmekraft med sokratisk dialog som metode. Kurset vil gå fra april i år til april neste år med oppstart på Humanismens hus 9. og 10. april i år. Økt fokus på refleksjonen rundt etiske og eksistensielle spørsmål stiller nye krav til folkehøgskolen. Ønsket om å revitalisere folkehøgskolen som en arena for danning til medborgerskap og kritisk tenkning.

 

 

Til  (vær snill å kopiere/videresende til)
-Rektor
-Inspektør
-Lokallagsleder 

Vår ref.: 14/14/A 1.08
Oslo, 14.02.2014

FHF-rundskriv 3/2014

 

Invitasjon til kurset filosofisk praksis og interkulturell dialog (9.-10. april).

Folkehøgskoleforbundet og NKF samarbeider med Skiringssal folkehøyskole som inviterer til nytt kurs i filosofisk praksis og interkulturell dialog. Kurset vil være en innføring i etisk samtalekunst og dømmekraft med sokratisk dialog som metode. Kurset vil gå fra april i år til april neste år med oppstart på Humanismens hus 9. og 10. april i år. Økt fokus på refleksjonen rundt etiske og eksistensielle spørsmål stiller nye krav til folkehøgskolen. Ønsket om å revitalisere folkehøgskolen som en arena for danning til medborgerskap og kritisk tenkning.

Gode grunner til å delta:
Som direkte resultat av deltakelse i kurset kan skolen skape et nytt og undervisnings- og veiledningstilbud, med elevdialoger som metode. Lærerne får tilført kompetanse som gir både dem og elevene bedre grunnlag for et medvirkende medborgerskap. I løpet av prosjektet får skolen dekket utgiftene til et sekstimers undervisningsopplegg i valgfag eller fellesfag.

Hvorfor?
Kurset gir en innføring i gruppe- og dialogbasert pedagogikk med direkte anvendelse innenfor etiske, samfunnsmessige og eksistensielle emner og derved skaffe deltakerne kompetanse i dialogbasert samtaleledelse, til direkte anvendelse i fag og veiledning. Formålet er å skape rom for kritisk, selvstendig tenkning, å åpne opp for refleksjon rundt sentrale etiske og verdimessige spørsmål å oppøve dømmekraft og kritisk evne og å sette eksistensielle spørsmål på dagsorden: Hva betyr det å være menneske – hva innebærer det å være i verden?

Metode:
Hovedtyngden av kurset består i å gi opplæring og praktisk trening i å lede reflekterende samtaler. Dette oppnås både gjennom øvelser i gruppebasert dialog, og ved undervisning om filosofisk samtale og samtaleledelse. Undervisningen bygger på en inkluderende og fortellende/narrativ metode, og tar bl.a. for seg ulike etiske begrep og dilemmaer.

Mer informasjon og påmelding:
http://folkehogskolene.net/sites/f/folkehogskolene.net/files/8af89ef5a0b082507e100a7d2df7333f.pdf

Med beste hilsen

Sindre Vinje
rådgiver pedagogisk utvikling


Vedlegg:      -Invitasjon til kurs i filosofisk praksis og interkulturell dialog

Kalender