FHF-rundskriv 4-2014: Rammeavtale om samarbeid om beredskap med Sjømannskirken

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har i januar i år fornyet rammeavtalen med Sjømannskirken om beredskap/krisehåndtering. Rammeavtalen innebærer at den enkelte folkehøgskole kan inngå en beredskapsavtale direkte med Sjømannskirken.

 

 

Til folkehøgskolene

ved rektor og assisterende rektor/inspektør

 

Kopi til (vær snill å kopiere til ):

tillitsvalgte i Folkehøgskoleforbundet

 

Vår ref.: 16/14/A 1.08

Oslo, 25.02.2014

 

FHF-rundskriv 4/2014

 

Rammeavtale om samarbeid om beredskap med Sjømannskirken

 

Vi viser til IF-rundskriv 3-2014 utsendt i går 24.2. informasjon om trafikkulykken i Kenya 22.2. der to elever fra Valdres folkehøgskole omkom, og flere innlagt på sykehus.

 

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag har i januar i år fornyet rammeavtalen med Sjømannskirken om beredskap/krisehåndtering. Rammeavtalen innebærer at den enkelte folkehøgskole kan inngå en beredskapsavtale direkte med Sjømannskirken.

 

Avtalen gjelder beredskap i forbindelse med ulykker og kriser på utenlandsreiser, men kan også innebære bistand ved akutte hendelser i Norge.

 

En viktig side ved avtalen er også tilgangen til Sjømannskirkens ressurser i reiseforberedelser og forebyggende arbeid, som for eksempel kriseøvelser, som flere folkehøgskoler har benyttet seg av.

 

Vi anbefaler sterkt at de skolene som ikke allerede har inngått avtale, benytter denne muligheten! Ta kontakt med Sjømannskirken direkte: www.sjomannskirken.no, eller til kontaktperson forskoleavtalene: Kjersti Helland:

kjersti.helland@sjomannskirken.no

 

Avtalen er vedlagt som en egen pdf-fil (Norsk Folkehøgskolelag skal i avtaleteksten erstattes med Folkehøgskoleforbundet).

 

Med beste hilsen

 

Øyvind Brandt         Knut Simble

leder                      generalsekretær 

 

 

Kalender