FHF-rundskriv 5-2014: Aktuelle datoer 2014

Aktuelle datoer 2014

 

Aktuelle datoer 2014

 

24.-26.02.14:                     Kurs for praktisk personale. Mat, Hadeland fhs

31.03-1.04.14:                   Reager på urett – aksjon på 1-2-3 Elevfokusert 
                                          internasjonalt seminar

01.04.14:                           Styremøte Folkehøgskoleforbundet, Folkehøgskolekontoret

09.-10.04.14:                     Kurs i filosofisk praksis og etisk dømmekraft, Oslo

19.04.14:                           Årsmøte i FSHR, Folkehøgskolerådet

30.05.14:?                          Andre samling ny som rektor/ass.rektor,
                                          Folkehøgskolekontoret

01.06.14:                           Styremøte i Folkehøgskoleforbundet, Namdals fhs.

02.-05.06.14:                     Praktisk samling (IKV)/junimøte, Namdals fhs.

02.-06.06.14:                     Seniortreff  2014, Toneheim fhs.

13.-14-06.14:                     Kurs for skolestyremedlemmer, Best Western Karl Johan Hotell,
                                          Oslo

04.-07.08.14:                     Kurs for nyansatte i fhs., Nansenskolen

06.-07.08.14:                     Faglig og pedagogisk påfyll, Nansenskolen

08.08.14:                           Dagskurs for nye rektorer/ass.rektorer, Folkehøgskolekontoret

17.-19.09.14:                     Informasjonsseminaret, Vulkan, Oslo

21.-22.09.14:                     Styremøte i Folkehøgskoleforbundet, Sanner hotell, Gran

22.09.14:                           Kurs for nye tillitsvalgte, Sanner Hotell, Gran

23.-25.09.14:                     Tillitsvalgtkonferanse, Sanner hotell, Gran

03.-04.10.14:                     Møte i distrikt 3, Møre fhs

06.-07.10.14:                     Møte i distrikt 7, Solbakken fhs

06.-08.10.14:                     Møte distrikt 6, Seljord fhs

13.-15.10.14:                     Møte i distrikt 2, (”Trøndermøtet”), Fosen fhs.

13.-16.10.14:                     Møte i distrikt 1, (Nordnorsk møte), Lofoten fhs.

30.10.14:                           Årsmøte i IF, Hamar?

31.10.14:                           Fagseminar/Rektorforum, Hamar?

01.11.14:                           Folkehøgskolen 150 år, Kulturhuset, Hamar

08.-9.12.14:                       Styremøte i Folkehøgskoleforbundet, Folkehøgskolekontoret

05.-06.01.15:                     Møte i distrikt 5, Jæren fhs.

18.-19.05.15:                     Møte distrikt 4, (Hordalandsmøtet), Manger fhs.

 

Nye arrangement og kurs som kommer til og evt. endringer i møtedatorer vil bli kunngjort på www.folkehøgskoleforbundet.no under Kalender.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                  generalsekretær

Kalender