FHF-rundskriv 6-2014: Invitasjon til styrekurs for styreledere, styremedlemmer og rektorer i skolestyrer for frilynte folkehøgskoler, Oslo 13.-14. juni 2014

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene.

 

Til  (vær snill og kopiere til)
rektor og  styret

Kopi (vær så snill å kopiere til): tillitsvalgt

Vår ref.: 18/14/A 1.08
Oslo, 5.03.2014

FHF-rundskriv 6/2014

 

Invitasjon til styrekurs for styreleder, styremedlemmer og rektorer i skolestyrer for frilynte folkehøgskoler, Oslo 13.‐14. juni 2014

 

Folkehøgskole er en idébasert virksomhet. Å sitte i et skolestyre for en folkehøgskole er ikke helt det sammen som å sitte i styret for en vanlig helkommersiell bedrift. Styret skal forvalte et skole– og verdisyn, økonomi, personal, bygningsmasse og samtidig forholde seg til lov om folkehøgskoler og andre lover og forskrifter. Kravene til det å sitte i et styre er også generelt skjerpet de seneste årene.

 

På oppfordring fra folkehøgskolene i Midt‐Norge arrangerte vi styrekurs i juni 2013. Kurset ble veldig godt mottatt. På bakgrunn av erfaringene fra juni i fjor og behov for kurs i styrearbeid inviterer Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med hovedorganisasjonen Virke til et to‐dagers kurs for styreledere, styremedlemmer og rektorer ved de frilynte folkehøgskolene.

 

I kurset vil vi ta for oss skolestyrets og de enkelte styremedlemmenes ansvar og plikter, hva som holder folkehøgskolen i form av lover og forskrifter, inkludert tilskuddsmodell/økonomi, samt folkehøgskolens idé– og historie og de organisasjonene som arbeider i, med og for folkehøgskolen i det norske samfunnet.

 

For den enkelte vil kurset gi et bedre fundament og bidra til økt trygghet i det å utøve det viktige og ansvarsfulle vervet som styreleder, styremedlem eller som rektor/daglig leder ved skolen.

 

Vi ser frem til hyggelige og nyttige dager sammen med deg.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                              generalsekretær

 

Vedlegg:                 Velkommen til styrekurs for styreledere, 
                             styremedlemmer og rektorer i frilynt
                             folkehøgskole

Kalender