FHF rundskriv 11-2015: Påminnelse Invitasjon til kurs/samling for praktisk personale 2015

Praktisk personale er en svært viktig gruppe på folkehøgskolene. Det er mange år siden ansatte i praktisk personale selv, rektorer og andre så viktigheten av å arrangere en årlig samling for praktisk personale, for inspirasjon og påfyll rundt vårt viktige skoleslag. Vi minner derfor om at Jæren folkehøgskole har påtatt seg oppgaven og inviterer til årets samling for praktisk personale.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor, internatleder, kjøkkenleder, adm.leder, teknisk
              Alle ansatte i praktisk personale
              Lokallagsleder

 

Vår ref.: 26/15/A 1.08                                                                                                                

Oslo, 29.04.2015

FHF-rundskriv 11/2015

 

Påminnelse/oppfordring (gjelder ikke skoler som allerede har meldt på deltakere)

Invitasjon til samling for praktisk personale 2015

 Jæren folkehøgskule, 26.-29. mai    

 

Praktisk personale er en svært viktig gruppe på folkehøgskolene. Det er mange år siden ansatte i praktisk personale selv, rektorer og andre så viktigheten av å arrangere en årlig samling for praktisk personale, for inspirasjon og påfyll rundt vårt viktige skoleslag.

Vi minner derfor om at Jæren folkehøgskole har påtatt seg oppgaven og inviterer til årets samling for praktisk personale. Skolen har lagt ned mye krefter og anstrengelser for fellesskapet ved å legge opp til et rikholdig og spennende program for alle yrkesgrupper innen det praktiske personalet på folkehøgskoler. Programmet er blitt til i samarbeid med utvalg for praktisk personale.

Samlingen er lagt til dagene onsdag 27. til fredag 29. mai, med tilbud om bonusdag tirsdag 26. mai med tur til vakre, kjente og fantastiske Preikestolen.

 

Program
Vi har lagt ved invitasjonen og oversikt over det varierte programmet for dagene på Jæren folkehøgskole. 

 

Pris

Pris for samlingen/kurset er kr: 3400,-.
Pris inkl. Preikestolturen er kr: 3900,-.

 

Påmelding     

Påmelding skjer på telefon, mail, fax eller post direkte til Jæren folkehøgskule, Søren Øvretveits veg 9, 4352 Kleppe

Telefon: 51785100 – Faks: 51785101 – e-mail: admin@jarenfhs.no

Oppgi følgende informasjon:

1. Skole: 2. Yrkesgruppe: 3. Navn: 4. Mobil: 5. Mail: 6. Ønsker Preikestoltur + IKV-kurs 7. Ønsker kun IKV-kurs 8. Deler gjerne rom med: 9. Ønsker enerom 10. Ikke-bindende ønske for tur torsdag 11: Diett eller annen info.

Se vedlagte invitasjon og program for ytterligere informasjon eller ta kontakt med skolen.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                         Knut Simble
leder                                       generalsekretær

 

Vedlegg: Invitasjon til samling for praktisk personale 2015

Kalender