FHF rundskriv 12-2015: Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen

De seneste årene har vi videreutviklet et populært kurskonsept for nye eller relativt nye i folkehøgskolen andre uke i august på Nansenskolen på Lillehammer. Nytt av året er at vi inviterer til tre kurs, ett for lærere, ett for praktisk personale, og ett for ledere/rektor.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Assisterende rektor/inspektør, internatleder, kjøkkenleder, administrasjonsleder, driftsleder
              Lokallagsleder

 

Vår ref.: 28/15/A 1.08                                                                                                                
Oslo, 05.05.2015

FHF-rundskriv 12/2015

 

 

Invitasjon til kurs for nye i folkehøgskolen 2015

På skolen har dere kanskje fått nye ansatte gjennom året eller vil få nye ansatte til høsten. Hverdagen på skolene har lett for å sluke alle, og det kan være en stor utfordring å gi alle nye en god innføring i skoleslaget. I mange år har vi derfor tilbudt kurs for nye i folkehøgskolen.

De seneste årene har vi videreutviklet et populært kurskonsept for nye eller relativt nye i folkehøgskolen andre uke i august på Nansenskolen på Lillehammer. Nytt av året er at vi inviterer til tre kurs, ett for lærere, ett for praktisk personale, og ett for ledere/rektor.

Kursene gir en solid innføring i skoleslaget. Gjennom foredrag, workshops, oppgaver, samtaler og sosialt samvær vil deltakerne lære mer om skoleslagets idégrunnlag og historie, folkehøgskole-pedagogikk (spesielt for lærerne), etiske utfordringer i hverdagen, og ellers dele forventninger og bekymringer om sin nye jobb i fellesskap. Med andre ord, deltakerne vil bli kjent med grunntenkningen i norsk frilynt folkehøgskole.

Kursene ligger parallelt og på samme sted, hvor noe av kursinnholdet er felles, mens andre deler er spesielt for hvert kurs. På denne måten håper vi bedre å kunne tilfredsstille behovene til hver gruppe nyansatte, samtidig som sentrale deler av kursene er felles og at vi får til et stimulerende fellesskap.

Kursene er av ulik lenge (to til fire dager) og har derfor ulik pris. Vi viser til vedlagte invitasjoner og programmer for mer informasjon og påmelding.

Nytt av året er at vi også inviterer mer erfarne lærere til inspirasjonskurset idé og pedagogikk. Dette kurset vil også ligge parallelt med kursene for nye i august på Nansenskolen. Vi viser til eget rundskriv og program for dette.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt       Knut Simble          Sindre F. Vinje
leder                    generalsekretær    Pedagogisk rådgiver


Vedlegg: Invitasjon til kurs for nye 2015:
                -for nye eller relativt nye lærere
                -for nye eller relativt nye praktisk personale
                -for nye eller relativt nye rektorer/ledere

Kalender