FHF rundskriv 13-2015: Invitasjon til idé og pedagogikk – inspirasjonskurs for lærere

Det er mange som har ønsket et kurs for ekstra "påfyll". Et kurs hvor man får jobbet med idé og pedagogikk. Et møtested hvor man vil få rom og anledning til å bli utfordret og inspirert. Et møtested for utveksling av meninger og erfaringer.
Her håper vi å treffe både mange kjente og kjære, både lærere og skoleledere.
Kurset vil være på Nansenskolen (Lillehammer), den 10.-13. august.

 

Til          Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Assisterende rektor/inspektør
              Lokallagsleder

 

Vår ref.: 29/15/A 1.08                                                                                                                

Oslo, 05.05.2015

FHF-rundskriv 13/2015

 

 

Invitasjon til idé og pedagogikk – inspirasjonskurs
for lærere i frilynt folkehøgskole

Det er mange som har ønsket et kurs for ekstra «påfyll». Et kurs hvor man får jobbet med idé og pedagogikk. Et møtested hvor man vil få rom og anledning til å bli utfordret og inspirert. Et møtested for utveksling av meninger og erfaringer.

Her håper vi å treffe både mange kjente og kjære, både lærere og skoleledere.

Kurset vil være på Nansenskolen (Lillehammer), den 10.-13. august.

Parallelt med dette kurset vil det også være kurs for nye lærere, kurs for nye skoleledere, samt kurs for nye i andre stillinger. Det betyr at noen økter går felles, mens andre er spesifikt rettet inn mot dere med erfaring fra skoleslaget.

Pris
Kurset inklusiv opphold (kost og losji) koster kr 4 790,- pr deltaker. Skolen dekker også reise for egne deltakere.

Påmelding
Påmelding skjer til Sindre Vinje  på sindre@folkehogskole.no

Da trenger vi følgende informasjon:

Navn, adresse, fødselsdato, mobilnr, folkehøgskole.
Angi også evt. matallergier eller annet det må tas hensyn til.

Gi også beskjed dersom du ankommer kvelden før kursstart.

Spørsmål
Rettes til Sindre Vinje sindre@folkehogskole.no  eller på tlf 90 60 99 79


Velkommen til nyttige og inspirerende dager  i Lillehammer!

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt          Knut Simble            Sindre F. Vinje
leder                       generalsekretær      pedagogisk rådgiver


Vedlegg: Invitasjon til idé og inspirasjonskurs for lærere i frilynt folkehøgskole

Kalender