FHF rundskriv 14-2015: Hvor mange nye ansatte til høsten?

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å videreføre "Velkommen i folkehøgskolen" - informasjonstiltaket vi gjennomførte for første gang i fjor overfor nye ansatte i folkehøgskolen. Heftene skal nå straks i trykken, slik at de er klare på skolene til forarbeidsdagene i august. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvor mange nye ansatte lærere, ledere og praktisk personale det anslagsvis vil starte på din skole til høsten.

 

Til           Folkehøgskolene (vær snill å videresend/kopiere til)
  -Kontoret
  -Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet
  -Rektor/assisterende rektor/inspektør

Vår ref.: 33/15/A 1.08,
Oslo, 11.05.2015

 

FHF-rundskriv 14-2015:

 

Hvor mange nye ansatte har dere på din skole til høsten?

Styret i Folkehøgskoleforbundet ønsker å videreføre informasjonstiltaket vi gjennomførte for første gang i fjor overfor nye ansatte i folkehøgskolen. Tiltaket er å gi nye ansatte på skolen en velkomsthilsen første dagen, eller en av de første dagene, via den skolen, f.eks. ved tillitsvalgte (lokallagsleder) eller andre. Hilsenen er i form av heftet «Velkommen i folkehøgskolen». Heftet trykkes i tre varianter, til nye lærere, til nye i det praktiske personalet og til nye rektorer/nye i ledelsen. Heftet gir en generell informasjon om skoleslaget man starter som ny i. Til slutt i heftet kommer noen gode råd fra en kollega i folkehøgskolen.

Heftene er ment som en kort og hyggelig første hilsen fra et skoleslag, og er selvfølgelig ikke til erstatning for kurs for nye i folkehøgskolen.

Heftene skal nå straks i trykken, slik at de er klare på skolene til forarbeidsdagene i august. Vi ønsker derfor en tilbakemelding på hvor mange nye ansatte lærere, ledere og praktisk personale det anslagsvis vil starte på din skole til høsten. Vi ønsker denne tilbakemeldingen så fort som mulig og innen en uke (som svar på denne e-posten, tlf eller på annet vis). Er dere usikre på antallet, så legg mulig maksimumsantall til grunn. Dermed kan vi bestille et riktigere antall og holde kostandene nede.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Svar

Ved _______________ folkehøgskole starter det anslagsvis dette antall nye ansatte i august/i løpet av høsten:

Antall nye lærere:                  _____ ,          
     
Antall praktisk personale:     _____ ,                

Antall nye i ledelsen:             _____ ,

 

Antall lærere totalt:                      _____ ,

Antall praktisk personale totalt:   _____ .

 

Hilsen: ___________________

 

Svar sendes til ob@folkehogskole.no (svar på denne e-posten), eller ringes til 900 77 694 (Øyvind).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

På forhånd takk for hjelpen.


Med beste hilsen

Øyvind Brandt                 Knut Simble
leder                               generalsekretær

Linker til Velkommen som ansatt i folkehøgskolen: Lærere, praktisk personale, rektor/ass.rektor/inspektører

Kalender