FHF rundskriv 15-2015: Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte – påminnelse

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå nærmer en ny fase av livet. Nestor (tidligere Norsk senter for seniorutvikling) i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere derfor til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene mandag 10. til onsdag 12. august på Nestor i Melsomvik ved den vakre Vestfold-kysten.

 

Til          Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor 
              Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 34/15/A 1.08  

Oslo, 11.05.2015

FHF-rundskriv 15/2015 (tidligere rundskriv 9-2015) 

 

Påminnelse:

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte     

Det er mye å tenke på for de som har vært i folkehøgskolen/ arbeidslivet en god stund og nå nærmer en ny fase av livet. Det kan være hvordan man ønsker å bruke sin kompetanse i årene som kommer. Det kan være hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi man vil ha etter at man går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange til et komplisert tema og svarene veldig avhengig av den enkeltes situasjon.

Nestor (tidligere Norsk senter for seniorutvikling) i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere derfor til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene mandag 10. til onsdag 12. august på Nestor i Melsomvik ved den vakre Vestfold-kysten.

Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte vil hjelpe med svar på mange spørsmål. Kurset er et motivasjons- og pensjonistforberedende kurs som retter seg til alla ansatte med lenger fartstid i folkehøgskolen.

Program
Se vedlagt invitasjon og program for detaljer. 

Pris og påmelding:

Kurset er sterkt subsidiert og koster kun kr 2.900,- inkl. kursavgift og opphold med helpensjon. Prisen inkluderer kursavgift, kursdokumentasjon, overnatting og alle måltider.

Gratis personlig konsultasjon for medlemmer

Er du medlem i Folkehøgskoleforbundet kan du få personlig samtale med konsulent om din pensjon (½ time) gratis, dersom du ønsker det. For andre kommer det et tillegg på kr 800,- pr pers. for den personlige konsultasjonen.

Påmelding:    

Påmelding skjer ved å ringe Anne på tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller ved å bruke skolens påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no .

Påmeldingsfrist:              Fortløpende

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                Knut Simble
leder                             generalsekretær

 

Vedlegg: Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Kalender