FHF rundskriv 2 2015 Særavtale for undervisningspersonalet i skoler tilsluttet Virke

8. januar var det forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene. Sammenlignet med særavtalen vi har hatt siden 2011, er det kommet inn en ny setning som siste avsnitt under pkt 2.1. For øvrig er avtalen uendret. Den nye særavtalen gjelder fra 1. januar 2015. Godtgjøring for særskilt arbeidstid i hel stilling er økt fra minst kr. 20.000 til minst kr. 23 500 per år for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017.

 

Til  Lokallagsleder i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: Rektor

Vår ref.: 2/15/A 1.08
Oslo,09.01.2015
 

FHF-rundskriv 2/2015

 

Særavtale for undervisningspersonalet i skoler tilsluttet Virke

8. januar var det forhandlinger om ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

mellom Virke og de aktuelle arbeidstakerorganisasjonene.

Sammenlignet med særavtalen vi har hatt siden 2011, er det kommet inn en ny setning som siste avsnitt under pkt 2.1. For øvrig er avtalen uendret. Den nye særavtalen gjelder fra 1. januar 2015.

 

Godtgjøring for særskilt arbeidstid i hel stilling er økt fra minst kr. 20.000 til

minst kr. 23 500 per år for perioden 1.1.2015 – 31.12.2017.

 

Den felles protokolltilførselen, som har fulgt protokollen siden 2007, er ikke med lenger.

 

Protokollen fra særavtaleforhandlingene, samt særavtalen er vedlagt denne e-posten.

 

Protokoll og særavtale er også lagt ut på www.folkehøgskoleforbundet.no

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                     Knut Simble
leder                                  generalsekretær

 

Vedlegg: Protokoll og Særavtale

Kalender