FHF rundskriv 5-2015: Invitasjon til å være vertskole for IKV-samling 2015

Hvert år inviterer en folkehøgskole til samling/kurs for praktisk personale. I 2011 var samlingen på Lofoten folkehøgskole. I 2012 var samlingen på Seljord og i 2014 på Namdals folkehøgskoler, begge lagt samtidig og sammen med juni-møtet.
I år er det igjen tid for en egen samling/kurs for praktisk personale, da det ikke arrangeres juni-møte i 2015 pga. landsmøtet i juni. Det er en vertsskole som planlegger og inviterer til kurs/samling for praktisk personale. IF/Folkehøgskoleforbundet har tradisjonelt tatt jobben med å peke ut skole blant de interesserte skolene.

 

Til           Folkehøgskolene
ATT:       Rektor

 

Vår ref.: 14/15/A 1.08                                                                                                                

Oslo, 03.02.2015

FHF-rundskriv 5/2015

 

Vertsskole til kurs/samling for praktisk personale 2015

Hvert år inviterer en folkehøgskole til samling/kurs for praktisk personale. I 2011 var samlingen på Lofoten folkehøgskole. I 2012 var samlingen på Seljord og i 2014 på Namdals folkehøgskoler, begge lagt samtidig og sammen med juni-møtet.

I år er det igjen tid for en egen samling/kurs for praktisk personale, da det ikke arrangeres juni-møte i 2015 pga. landsmøtet i juni. Det er en vertsskole som planlegger og inviterer til kurs/samling for praktisk personale. IF/Folkehøgskoleforbundet har tradisjonelt tatt jobben med å peke ut skole blant de interesserte skolene.

Vi inviterer herved interesserte skoler som ønsker å stå som vertskap for kurs/samling for praktisk personale i folkehøgskolen 2015 til å melde dette til sekretariatet så raskt som mulig og innen 20. februar. Sekretariatet vil tildele samlingen til en av de interesserte skolene etter en vurdering av geografisk fordeling, overnattingskapasitet og evt. programskisse.

Kurs/samling for praktisk personale finner tradisjonen tro sted etter etterabeidsdager i mai og senest tidlig i juni. I 2015 er det landsmøte i Folkehøgskoleforbundet 1.-3. juni. Disse dagene må derfor unngås.

IF/Folkehøgskoleforbundet-sekretariatet er behjelpelig i programutarbeidelsen og med evt. andre praktiske forhold etter avtale. Det vil også i 2015 legges opp til et samarbeid med rådgiver pedagogisk utvikling om deler av programmet i samlingen, dersom det er rom og interesse for det.

Ta kontakt dersom skolen har spørsmål før beslutning om å melde sin interesse.

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                Knut Simble
leder                              generalsekretær

Kalender