FHF rundskriv 7-2015: Innkalling til landsmøtet 2015

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Voss folkehøgskule 1.- 3. juni.
I 2013 vedtok landsmøtet endring i forbundets vedtekter. Endringen besto i å innføre delegatsmodell for deltakelse på landsmøtet. Vedtektene regulerer også hvor mange delegater det enkelte lokallag kan være representert med. Følgende regler gjelder:

 

Til  lokallagene
Kopi til: rektor

 

Vår ref.: 17/15/A 1.08, Oslo, 2.03.2015

FHF-rundskriv 7/2015

 

Innkalling til landsmøte 1. – 3. juni 2015

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Voss folkehøgskule 1.- 3. juni.

 

I 2013 vedtok landsmøtet endring i forbundets vedtekter. Endringen besto i å innføre delegatsmodell for deltakelse på landsmøtet. Vedtektene regulerer også hvor mange delegater det enkelte lokallag kan være representert med. Følgende regler gjelder:

 9.2         Landsmøtet er sett saman av valte delegatar valt av lokallaga etter følgjande fordeling:

                1 – 4 medlemmer:             inntil 2 representanter

                5 – 8 medlemmer:                     3 representanter

                9 – 16 medlemmer:                   4 representanter

                17 og fleire medlemmer:            5 representanter

                distriktsleiarane og forbundsstyret med vararepresentantar.  Desse har krav på reisetilskott.

 

Det er altså antallet medlemmer i lokallaget som regulerer antallet delegater. Forbundet sentralt dekker alle reise- og oppholdskostnader for delegatene. Det skal benyttes rimeligste reisemåte.

Medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet og som ikke er valgte delegater er hjertelig velkommen til å delta på landsmøtet, men de må selv dekke reise- og oppholdskostnader f.eks. ved bruk av midler i lokallagskassa eller at skolen betaler utgiftene.

Folkehøgskolerådet dekker eventuelle utgifter til vikarer for de valgte delegater etter innsendte krav fra skolene.

Delegatene har krav på fri med lønn for å delta på landsmøtet jfr. Hovedavtalene i KS § 3-5 og Virke § 3.2 (i tillegget til HA i Overenskomsten for utdanning.)

Frist for å melde inn hvem lokallagene har valgt til delegater er 1. mai.

Medlemmer som ikke er valgte delegater har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett under landsmøteforhandlingene.

Program for landsmøtet vil bli sendt ut i løpet av mars måned. Ut over vanlige landsmøtesaker blir tema blir denne gangen:

– folkehøgskolens kjerne og identitet

 

Frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på landsmøtet er 1. april.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                   Knut Simble
leder                                generalsekretær

Kalender