FHF rundskriv 9-2015: Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Nestor (tidligere Norsk senter for seniorutvikling) i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere herved til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene mandag 10. til onsdag 12. august på Nestor i Melsomvik i Vestfold.

 

Til           Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:)
ATT:       Rektor
                Lokallagsleder/alle ansatte

 

Vår ref.: 20/15/A 1.08                                                                                                                

Oslo, 12.03.2015

FHF-rundskriv 9/2015

 

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte     

Har du vært i folkehøgskolen/arbeidslivet en god stund og nå så smått nærmer deg en ny fase av livet, kan det fort være en del ting du lurer på. Hvordan vil du bruke din kompetanse i årene som kommer, i jobb, i fritid? Hvilke muligheter og rettigheter har du i forhold til pensjon, AFP, og hvilken økonomi vil du ha etter at du går av eller trapper ned? Spørsmålene er mange og svarene veldig avhengig av akkurat din situasjon.

Nestor (tidligere Norsk senter for seniorutvikling) i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere herved til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene mandag 10. til onsdag 12. august på Nestor i Melsomvik i Vestfold.

Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte hjelper deg med svar på dine spørsmål. Kurset er et motivasjons- og pensjonistforberedende kurs som retter seg til alla ansatte med lenger fartstid i folkehøgskolen.

Program
Se vedlagt invitasjon og program for detaljer.

Pris og påmelding:

Kurset er sterkt subsidiert og koster kun kr 2.900,- inkl. kursavgift og opphold med helpensjon. Prisen inkluderer kursavgift, kursdokumentasjon, overnatting og alle måltider.

Gratis personlig konsultasjon for medlemmer

Er du medlem i Folkehøgskoleforbundet kan du få personlig samtale med konsulent om din pensjon (½ time) gratis, dersom du ønsker det. For andre kommer det et tillegg på kr 800,- pr pers. for den personlige konsultasjonen.

Påmelding:    

Påmelding skjer ved å ringe Anne på tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller ved å bruke skolens påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no .

Påmeldingsfrist:              Fortløpende

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt                Knut Simble
leder                             generalsekretær

 

Vedlegg: Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Kalender