FHF-rundskriv 1-2016: Informasjon om rammeavtale med itslearning om elektronisk læringsplattform

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har inngått en rammeavtale med Itslearning om å tilby elektronisk læringsplattform for folkehøgskolene i Norge. Vi viser til vedlagte informasjon her under om avtalen og eventuell bestilling av lisenser for elever, lærere, administrasjon og eller annet personale på skolen.

 

Til           Folkehøgskolene
               
ved (vær snill å send videre til)
                – rektor, ass. rektor/inspektør
                – tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet

Kopi til: – Utvalgene for lærere, praktisk personale og rektorer

 

Vår ref.: 8/16/A 1.08
Oslo, 02.02.2016

 

 

FHF-rundskriv 1/2016

Rammeavtale om elektronisk læringsplattform med itslearning

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har inngått en rammeavtale med Itslearning om å tilby elektronisk læringsplattform for folkehøgskolene i Norge. Vi viser til vedlagte informasjon her under om avtalen og eventuell bestilling av lisenser for elever, lærere, administrasjon og eller annet personale på skolen.

Vi gjør oppmerksom på at dersom skolen bestiller lisenser før 10. februar får man mulighet til et gratis oppstartskurs i Oslo i løpet av februar/mars – mer info kommer.

 

 

Med beste hilsen

Øyvind Brandt            Knut Simble
leder                         generalsekretær

 

Til        folkehøgskolene
            ved rektor, ass. rektor/inspektør

Oslo 2. februar 2016

 

Rammeavtale om læringsplattform med Itslearning

Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristlege Folkehøgskolelag har inngått en rammeavtale med Itslearning om å tilby elektronisk læringsplattform for folkehøgskolene i Norge.

Folkehøgskolene har i dag et administrativt datasystem (NAVI levert av Wis), men ikke en felles elektronisk samarbeidsløsning/læringsplattform. Behov for digitale kommunikasjons-kanaler blir av lærerne i stor grad dekket av ulike, oftest reklamefinansierte, aktører som facebook etc. Det kan by på noen utfordringer:

 • Sensitive data mellom skole/lærer/elev eies av en privat aktør. Dersom noen alvorlige hendelser skulle skje, har man ikke tilgang på disse data.
 • Det er ikke alle elever som ønsker å være deltaker på facebook etc., men dersom skolen/lærer bruker dette som et verktøy vil man kunne føle et press om deltakelse.
 • I dag er det «en jungel» av ulike digitale nettsteder, programmer og apper som ansatte og elever bruker i en pedagogisk hverdag. Det kan være utfordrende å holde styr på alt.

Det er behov for

 • At skolen eier selv egen kommunikasjon og data.
 • At skolene har et internt system (informasjon, lagring, dokumenter, kalender, referater etc).
 • At det finnes et sted der ansatte og elever har samlet ulike pedagogiske og digitale verktøy
 • En kommunikasjonsløsning, app etc mellom ansatte på egen arbeidsplass
 • En kommunikasjonsløsning mellom ansatte på ulike skoler og folkehøgskolekontoret
 • Digitale arenaer for lærere med samme fag og linje.
 • Digitale arenaer for ansatte med samme stilling/yrke
 • Digitale arenaer for kurs og prosjekter
 • En løsning som inkluderer en fungerende app som kan brukes fra smarttelefoner og nettbrett.

Folkehøgskoleorganisasjonene har vært i dialog med Wis om muligheten for å utvikle en elektronisk læringsplattform for folkehøgskolene, en samarbeidsløsning som skulle møte behovene beskrevet ovenfor. Etter en samlet vurdering har vi nå inngått en rammeavtale med itslearning om å tilby en elektronisk læringsplattform og samarbeidsløsning for folkehøgskolene. Itslearnings program tilfredsstiller samtlige av behovene over, samtidig som itslearning er vant til å samarbeide med Wis om administrative programmer i andre skoleslag (eks. WIS Grunnskole).

NB! En avtale med Itslearning betyr derfor ikke en avslutning av WisWeb NAVI, som er skolens administrative system internt på skolen og overfor myndighetene.

 

Her kan du lese mer om itslearning:


Pris:
100 NOK pr. bruker (lisens) i året.

 

BESTILLING AV LISENSER:

De som ikke har bestilt lisenser på papir, kan fylle ut elektronisk skjema ved å trykke på lenken under:

BESTILLING AV LISENSER

 

NB! De skoler som bestiller lisenser før 10. februar får mulighet til et gratis oppstartskurs i Oslo i løpet av februar/mars – mer info kommer.

 

Under følger rammeavtale inngått mellom itslearning og NKF/FHF.

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Grønvik                                               Knut Simble

Daglig leder                                              Generalsekretær
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag             Folkehøgskoleforbundet


 

itslearning Rammeavtale

 

Vilkår:

Denne avtalen gir de individuelle folkehøgskolene rettighet til å hente ut lisenser til læringsplattformen itslearning. Skolene løser ut lisenser individuelt og betaler individuelt for sine brukere. Gjennom rammeavtalen er det bestemt pris per brukerlisens på itslearning. En lisens varer i 365 dager, og lisensperioden starter 1.august. Folkehøgskolene tilknyttet avtalen betaler lisens for ansatte og elever ved skolene. Forbundene løser ut lisenser for sentralt ansatte. Det ligger ingen forpliktelser for Folkehøgskoleforbundet/Norges Kristelige Folkehøgskolelag i denne avtalen.

 

Første års drift: Perioden fra 1.februar til 31.juli inngår i første års lisens (1.8-2016 – 31.7.2017). Første års drift starter 1.februar og varer til og med 31.juli 2017. Dette gjelder skoler som går inn i avtalen før 1.februar 2016. Skoler som går inn i avtalen før 1.februar 2016 får i tillegg delta vederlagsfritt på kick-off/opplæring i Oslo i 12.februar 2016.

 

Antall lisenser (itslearning) løst ut

Pris per bruker

Kommentar

< 5000

NOK 100,-

 

5001 til 6500

NOK 95,-

 

> 8000

NOK 90,-

 

 

Alle priser er eks. mva.

 

Eksempler på pris:

Antall lisenser løst ut

Pris per bruke

Total pris per år

4900

NOK 100,-

490 000,-

5700

NOK 95,-

541 500,-

8100

NOK 90,-

729 000,-

 

Prosess for å løse ut lisenser.

 

Itslearning tilrettelegger for at nye skoler som kommer inn i avtalen kan ta i bruk løsningen straks etter oppstartdatoene ovenfor.

 

 

Opsjoner:

 

Opplæring på web

2 timer for inntil 25 deltakere

5000,-

Opplærings for administratorer

En dag, maks 25 deltakere

17000,-

Tilpassete kurs (brukere)

En dag, maks 25 deltakere

17000,-

Tilpasset kurs (brukere)

Halv dag, maks 25 deltakere

17000,-

Konsulentstøtte

Pris per time (antall avtales på forhånd)

1250,-

 

Servicemøter:

Itslearning forplikter seg til å holde 2 servicemøter per år med sentrale representanter fra forbundene. Disse holdes i kundens lokaler og uten kostnader for kunden.

 

Faktureringsvilkår

Itslearning fakturerer hver enkelt skole direkte. Fakturering skjer en gang i året, forskuddsvis.

 

Oppsigelse av lisenser:

Hver skole som går inn i avtalen signerer for 12 mnd, og avtalen fornyes for nye 12 mnd dersom den ikke sies opp. Oppsigelse må være itslearning skriftlig i hende minimum 30 dager før nye lisensperiode starter. Dette vil i praksis si at avtalen må sies opp senest 30.juni i en inneværende lisensperiode.

 

Kontakt:

Trond Skeie
Salgs og Markedsdirektør, itslearning Norge
telefon: 95233798
skype: trond.skeie
trond.skeie@itslearning.com
www.itslearning.no

Kalender